Koll på Historia 5 Elevpaket (1 grundbok+1 elevlicens)

Författare
Jonathan Lindström, Elisabeth Wahlbom (Hybridpaket, 2021)
Ämne
Historia
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Utgivningsdatum
2021-11-17
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152363591
Länk till serie:

224 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Elevpaketet består av 1 ex av Koll på Historia 5 Grundboken, upplaga 2 och 1 ex av Koll på Historia 5 Digital, elevlicens 12 månader.

Koll på Historia 5 Digital (elevlicens) är ett interaktivt läromedel som finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den tryckta grundboken och övningarna från aktivitetsboken finns i den digitala elevlicensen, men här har det anpassats till det digitala mediets möjligheter.

Koll på Historia 5 börjar i Vasatidens Sverige och beskriver hur Gustav Vasa och hans söner styr landet. Eleverna får läsa om reformationens konsekvenser, hur kungamakten stärktes och om hur handeln runt Östersjön ökade. Därefter handlar det om den tid då Sverige var som störst – stormaktstiden. Här beskrivs även hur livet såg ut i staden och på landsbygden och hur människorna påverkades av de många krigen. Eleverna får också stifta bekantskap med några kända historiska personer som Martin Luther, Cecilia Vasa och Drottning Kristina. I text och bild beskrivs källor från olika tider och vad vi kan få veta av dem samt exempel på hur historia har använts.

Varje kapitel inleds med ett en beskrivning av kapitlets innehåll och centrala historiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet. Till varje textavsnitt finns en ordlista med förklaringar till ord och begrepp.

Övningarna i Koll på Historia 5 Digital (elevlicens) är hämtade från aktivitetsboken och befäster elevernas faktakunskaper och de centrala historiska begreppen från texterna. Vissa av uppgifterna utmanar eleverna att fundera lite längre och dra egna slutsatser.

För att kunna använda elevlicensen behövs en aktiv lärarlicens.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration