Koll på Historia 5 Grundbok upplaga 2

Författare
Jonathan Lindström, Elisabeth Wahlbom (Häftad, 2020)
Ämne
Historia
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Antal sidor
112
Utgivningsdatum
2020-04-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152355640
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

182 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Koll på Historia 5 börjar i Vasatidens Sverige och beskriver hur Gustav Vasa och hans söner styr landet. Eleverna får läsa om reformationens konsekvenser, hur kungamakten stärktes och om hur handeln runt Östersjön ökade. Därefter handlar boken om den tid då Sverige var som störst – stormaktstiden. Boken beskriver även hur livet såg ut i staden och på landsbygden och hur människorna påverkades av de många krigen.

Eleverna får stifta bekantskap med några kända historiska personer som Martin Luther, Cecilia Vasa och Drottning Kristina. Boken beskriver källor från olika tider och vad vi kan få veta av dem samt ger exempel på hur historia har använts.

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som beskriver kapitlets innehåll och centrala historiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet. Genom att använda de tester som finns till varje kapitel i lärarguiden, kan du kontrollera att dina elever har uppnått målen. Till grundboken hör även aktivitetsboken där eleverna kan arbeta vidare på egen hand med uppgifter som fördjupar deras kunskaper i historia. I Bingel finns digital färdighetsträning till Koll på Historia 5.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration