Koll på Historia 6 Grundbok upplaga 2

Författare
Jonathan Lindström, Elisabeth Wahlbom (Häftad, 2021)
Ämne
Historia
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Antal sidor
112
Utgivningsdatum
2021-08-12
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152355671
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

182 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Koll på Historia 6 handlar om hur det moderna Sverige växte fram med både framgångar och bakslag. Boken börjar med frihetstiden, på 1700-talet, då jordbruk och tillverkning skapade nya möjligheter för befolkningen. Sedan följer den gustavianska tiden med statskupp, kungamord och de krig som ändrade gränserna i Norden. Eleverna får läsa om olika historiska skeenden fram till år 1900. Författarna beskriver bland annat den politiska utvecklingen, hur förhållandena mellan Nordens länder såg ut, hur landets befolkning ökade samt emigrationens orsaker och konsekvenser.

I texterna presenteras exempel på olika källor och på hur historia kan användas i olika sammanhang. Genom hela framställningen är människornas livsvillkor i centrum.

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som beskriver kapitlets innehåll och centrala historiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet.

Genom att använda de tester som finns till varje kapitel i lärarguiden, kan du kontrollera att dina elever har uppnått målen. Till grundboken hör även aktivitetsboken där eleverna kan arbeta vidare på egen hand med uppgifter som fördjupar deras kunskaper i historia. I Bingel finns digital färdighetsträning till Koll på Historia 6.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration