Koll på Historia 6 digital, upplaga 2 (elevlicens)

Författare
Jonathan Lindström, Elisabeth Wahlbom (Interaktivt, 2022)
Ämne
Historia
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Utgivningsdatum
2022-08-18
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152362686
Länk till serie:

115 kr

Licenslängd 12 mån

(Priser exkl. moms)

Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. Du kan fylla i önskat leveransdatum i kassan.

Beskrivning

Koll på Historia 6 Digital (elevlicens) är ett interaktivt läromedel som finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den tryckta grundboken och övningarna från aktivitetsboken finns i den digitala elevlicensen, men här har det anpassats till det digitala mediets möjligheter.

Koll på Historia 6 Digital handlar om hur det moderna Sverige växte fram med både framgångar och bakslag. Texterna börjar med frihetstiden, på 1700-talet, då jordbruk och tillverkning skapade nya möjligheter för befolkningen. Sedan följer den gustavianska tiden med statskupp, kungamord och de krig som ändrade gränserna i Norden. Eleverna får läsa om olika historiska skeenden fram till år 1900. Författarna beskriver bland annat den politiska utvecklingen, hur förhållandena mellan Nordens länder såg ut, hur landets befolkning ökade samt emigrationens orsaker och konsekvenser. Genom hela framställningen är människornas livsvillkor i centrum. I text och bild beskrivs källor från olika tider och vad vi kan få veta av dem samt exempel på hur historia har använts.

Varje kapitel inleds med ett en beskrivning av kapitlets innehåll och centrala historiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet. Till varje textavsnitt finns en ordlista med förklaringar till ord och begrepp.

Övningarna som är hämtade från aktivitetsboken befäster elevernas faktakunskaper och de centrala historiska begreppen från texterna. Vissa av uppgifterna utmanar eleverna att fundera lite längre och dra egna slutsatser.

För att kunna använda elevlicensen behövs en aktiv lärarlicens. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration