Läromedel för högskola och näringsliv

Urval

Universitet & Näringsliv
Ämne
Produkttyp
Kategorier

Kurslitteratur och läromedel för studenter på universitet och högskola

Vår utgivning innefattar litteratur för dig som tagit steget ut i arbetslivet och vill vidareutbilda dig eller fördjupa dig inom något ämne. Vi ger ut kurslitteratur inom marknadsföring, projektledning, ledarskap, HR, juridik, redovisning och företagsekonomi samt böcker inom management och arbetsliv.

Om du vill prova på något av våra läromedel går det bra att beställa utvärderingsexemplar av kurslitteratur.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration