Serie

Matematik Origo för spår a

Upplaga 2

Matematik Origo för yrkesprogrammen lyfter fram matematikens relevans. Här finns varierade uppgiftstyper på tre nivåer och genomgångar på ett lättillgängligt språk. Den nya upplagan är anpassad efter ämnesplanen som trädde i kraft 2021.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Matematik Origo för spår a, upplaga 2

I Matematik Origo 1a och 2a lyfter vi fram matematikens relevans. Här hittar du varierade uppgiftstyper på tre nivåer och tydliga genomgångar på ett lättillgängligt språk. Till varje elevbok hör en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Till Matematik Origo 1a finns även appen Alva som stöd för elevernas hemarbete. Den nya upplagan är anpassad efter ämnesplanen som trädde i kraft 2021.

Elevbok

Att visa att matematik är användbart, är ett bra sätt att fånga elevernas intresse och öka deras motivation. I Matematik Origo 1a och 2a är exempel och uppgifter valda för att visa matematikens relevans.

För att matematiken ska bli meningsfull måste den också bygga på förståelse. I texterna beskriver vi på ett lättillgängligt sätt de centrala begreppen och metoderna. För att varje elev ska utmanas där de befinner sig finns uppgifter på tre nivåer.

Ingressuppslag 
Varje kapitel inleds med en aktivitet som eleverna kan göra i grupp eller i par. Det är ett bra sätt att få en bild av elevernas förkunskaper, samtidigt som de tränar begreppen på ett lekfullt sätt. På ingressuppslaget konkretiserar vi också vad eleverna ska kunna efter att de har arbetat med kapitlet.

MatematikOrigoA-merinfo-Origo2Auppslag124-125-1180x480px.jpg

Teori och exempel 
I teoritexterna har vi strävat efter att sätta matematiken i ett sammanhang. Vi beskriver vad matematiken kan användas till och förklarar matematiken på ett lättillgängligt sätt. Samtidigt väjer vi inte för att förklara det som eleverna kan uppfatta som svårt. Exemplen är rikligt kommenterade och förbereder eleverna för uppgifterna i avsnittet.

Uppgifter 
Uppgifterna inleds med en Starter. Det är en uppgift av öppen karaktär som bjuder in till olika lösningar och svar. Inte sällan är uppgiften konstruerad för att ge möjlighet att diskutera vanliga missuppfattningar. Efter Startern följer varierade uppgifter på tre nivåer. Här finns rikligt med uppgifter, både för den elev som behöver enkla ingångar och för den elev som behöver utmaningar. I många avsnitt finns även uppgifter märkta med förstoringsglas. Det är uppgifter där eleverna själva ska ta reda på eller uppskatta den information som saknas. De uppgifterna lämpar sig väl för helklassarbete, eftersom olika antaganden leder till olika svar.

MatematikOrigoA-merinfo-Origo2Astartern-1180x480px.jpgMatematikOrigoA-merinfo-Origo1Auppgift-1180x480px.jpg

Resonemang och begrepp 
Efter varje delkapitel följer uppgifter som tränar eleverna resonemangs- och begreppsförmåga. Här får eleverna ta ställning till påståenden i Sant eller falskt, resonera kring viktiga begrepp i Fundera och förklara eller göra en egen sammanfattning av delkapitlet i Sammanfatta själv.

Varje kapitel avslutas med uppgifter som ger möjlighet till både fördjupning och repetition:

Uppslaget
På Uppslaget finns uppgifter som särskilt tränar de matematiska förmågorna.

 • I Vem har rätt?  får eleverna ta ställning till olika elevlösningar och resonera kring hur eleverna kan ha tänkt.
 • Under rubriken Problemlösning finns problemlösningsuppgifter, både på en enkel och på en mer utmanande nivå.
 • I Modellering får eleverna göra egna antaganden för att kunna lösa uppgifterna.
 • I Matematik i användning får eleverna ett konkret exempel på hur matematiken från kapitlet används i samhället.

MatematikOrigoA-merinfo-Origo2Auppslag56-57-1180x480px.jpg

Samhälle & yrkesliv 
I Samhälle & yrkesliv sätter vi matematiken i ett samhälleligt, historiskt eller yrkesmässigt sammanhang.

Koll på kapitlet 
I Koll på kapitlet sammanfattar vi innehållet i kapitlet utifrån de lärandemål vi formulerade på ingressuppslaget. Till varje lärandemål finns både konkreta exempel och en självvärdering. Det hjälper eleverna att få syn på sitt eget lärande.

MatematikOrigoA-merinfo-Origo2Auppslag238-239-1180x480px.jpg

Blandade uppgifter 
I Blandade uppgifter finns repetitionsuppgifter från kapitlets alla moment.

Kapiteltest 
I Kapiteltestet kan eleverna utvärdera sina kunskaper. Testet är indelat i två delar. Del 1 innehåller flervalsfrågor som framförallt övar de grundläggande begreppen och procedurerna. Del 2 innehåller redovisningsuppgifter som kräver tillgång till räknare. Sammantaget innehåller kapiteltestet uppgifter på samtliga nivåer och testar flera förmågor. Facit till kapiteltestet finns att hämta här på hemsidan. I kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter finns ytterligare prov till kapitlet.

Lärarguide

Lärarguiderna gör det enklare och effektivare att använda Matematik Origo. De följer elevboken, uppslag för uppslag, med tips, idéer och inspiration till din undervisning.

Här finner du bland annat:

 • Extra exempel
 • Kommentarer till bokens uppgifter
 • Didaktiska tips
 • Resonemangs- och problemlösningsuppgifter
 • Konkreta exempel på matematikens användbarhet
 • Historiska utvikningar
 • Lösningar till en del av bokens uppgifterMatematikOrigoA-overblick-uppslag2-1180x480px.jpg

Prov, övningsblad och aktiviteter

Kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter gör det enkelt att variera undervisningen och utmana varje elev på just sin nivå. Här finns övningsblad, aktiviteter och prov med utförliga bedömningsanvisningar. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Lärarstöd+

Lärarstöd+ är ett digitalt presentationsverktyg för lärare designat för att göra undervisningen i klassrummet smidig och pedagogisk. Här finns elevboken, Lärarguiden och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter samlade på ett ställe.

Allt innehåll från elevboken – teoritext, exempel och uppgifter – kan lyftas fram separat och klickas fram stegvis. Dessutom har du en integrerad Lärarguide med inspiration och stöd för din undervisning i direkt anslutning till varje uppslag i elevboken. Direkt från verktyget kan du välja att skriva ut övningsblad, prov och aktiviteter.

I Lärarstöd+ för Origo 1a finns dessutom

 • filmer
 • GeoGebra-applikationer
 • interaktiva verktyg

Nu kan du testa en demoversion av Lärarstöd+ för Matematik Origo 1a. Varför inte testa den direkt med dina elever?

Till demoversionen

Manual

Här (PDF-dokument, 1,2 MB) kan du ladda ner en manual för Lärarstöd+ för Matematik Origo.

Appen Alva ger stöd vid elevernas hemarbete

När dina elever ska jobba på egen hand efter lektionerna, kan de få hjälp av appen Alva. Där finns förklarande matematikfilmer och lösningar till vissa uppgifter. Appen är kostnadsfri och laddas enkelt ner från App Store eller Google Play. Materialet finns i nuläget till Matematik Origo 1a.

Läs mer om appen Alva

På Övningsmästaren hittar du ljudfiler till Matematik Origo 1a.

Till Övningsmästaren

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och innehåller inga interaktiva övningar. Däremot finns det till Matematik Origo 1a filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus

Läs mer om våra onlineböcker

Tips och inspiration

Här nedanför finner du fördjupande information till serien Matematik Origo.

Författarna

Kerstin Olofsson är legitimerad gymnasielärare i matematik med stor erfarenhet av att undervisa på yrkesprogrammen, inte minst med elever som behöver extra stöd i matematik.

Verner Gerholm är fil.lic. i matematikdidaktik, skolledare i Stockholm och ar tidigare arbetat som gymnasielärare i matematik och samhällskunskap på yrkesprogrammen.

Johan Skarp är gymnasielärare i matematik och fysik på Östra real i Stockholm och har erfarenhet av läromedel både som redaktör och författare.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner