Matematik Origo för spår a, upplaga 2

Om serien

Nu finns en ny upplaga av Matematik Origo för yrkesprogrammen, anpassad efter ämnesplanen som trädde i kraft 2021. I Matematik Origo 1a och 2a lyfter vi fram matematikens relevans. Här hittar du varierade uppgiftstyper på tre nivåer och tydliga genomgångar på ett lättillgängligt språk. Till varje elevbok hör en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter.

Dela Matematik Origo för spår a, upplaga 2: