Serie

Matematik Origo för spår a

Upplaga 2

Matematik Origo för yrkesprogrammen lyfter fram matematikens relevans. Här finns varierade uppgiftstyper på tre nivåer och genomgångar på ett lättillgängligt språk. Den nya upplagan är anpassad efter ämnesplanen som trädde i kraft 2021.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Problemlösning: Till hur många glasskulor räcker varje glasspaket?

Den nya upplagan av Matematik Origo fortsätter att vara ett läromedel som strävar efter att göra matematiken verklighetsnära och meningsfull. Som ett led i det har vi valt att fortsätta med våra omtyckta förstoringsglasuppgifter, där eleverna själva får uppskatta eller ta reda på information för att kunna lösa uppgiften. Den här uppgiften är hämtad från ett valbart geometriavsnitt.

Lösning:

För att kunna lösa uppgiften behöver eleverna själva uppskatta vilken diameter en glasskula kan tänkas ha. Det gör att uppgiften inte har något bestämt svar, utan svaret beror på de antaganden eleverna har gjort. Vår erfarenhet är att det kan göra att eleverna både vågar och vill ta sig an uppgiften. Det gör också den här typen av uppgift ideal för att jämföra och diskutera elevlösningar.

En möjlig lösning till glasskuleproblemet är:

Origo_losning_undersida-serie_1.jpg

Att behöva urskilja vilken information som saknas för att uppgiften ska kunna lösas kan också öka förståelsen för själva matematiken.

Har du frågor om Matematik Origo som läromedel? Hör av dig till vår förlagsredaktör Emelie Reuterswärd via e-post: emelie.reutersward@sanomautbildning.se.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration