Matte Direkt Safari, upplaga 2

Om serien

Matte Direkt Safari, upplaga 2

Ej uppdaterad efter Lgr22. Finns för kompletteringsköp under en begränsad tid. MatteSafari 1-3 består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en läxbok samt en extrabok, Kikaren, för den som behöver fler utmaningar.

Matte Direkt Safari F-3 är anpassad till läroplanen Lgr 11. Här finns laborativa övningarna som inleder varje nytt moment, tydliga förklaringar där vi går från det konkreta till det abstrakta, samt en möjlighet att individualisera utifrån elevens behov.En nyhet är att vi kompletterat med moment som tredimensionella figurer, symmetri, tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet.

Serien består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en läxbok samt en extrabok, Kikaren med fördjupande uppgifter till de elever som behöver.

Elevboken
Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och en samtalsbild som anknyter till de moment som tas upp i kapitlet. Därefter följer Safari-delen, som är själva grundkursen. Målen från målbeskrivningen återkommer här i samband med respektive moment, för att förtydliga för eleverna vad målen innebär.
Efter Safari-delen i elevboken följer en diagnos. De elever som klarar diagnosen går vidare till Kikaren. Där får de arbeta med lite klurigare uppgifter som är kopplade till kapitlet. De elever som inte klarar diagnosen fortsätter istället med sidorna i Förstoringsglaset. Där finns uppgifter som ger eleverna grundläggande träning i kapitlets moment.
I anslutning till varje kapitel finns också en enhetsdel, även den med tydliga mål, där eleverna bland annat får träna på längd, vikt, temperatur, tid och volym.

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns, förutom arbetsblad och metodiska anvisningar, tips på laborativa övningar till varje moment. Här finns också tips på fördjupande aktiviteter att göra gemensamt inomhus och utomhus.

Kikaren
I extraboken Kikaren finns fördjupande uppgifter för de elever som behöver mer, utöver kikaruppgifterna i boken. Här varvas ytterligare färdighetsträning med textuppgifter och uppgifter av det lite mer kluriga slaget.

Läxboken
I läxboken finns läxor som är kopplade till elevboken. Det är tre läxor till varje kapitel och varje läxa ligger på ett uppslag. Anvisningar till när läxorna kan göras finns både i lärarhandledningen och i läxboken.

Facit
Facit till elevboken finns i lärarhandledningen medan facit till läxboken och arbetsbladen i lärarhandledningen finns för nedladdning under fliken Nedladdningsbart material.

Extramaterial Matte Direkt Safari Vägvisaren Kartläggningstest

Vägvisaren är ett test- och bedömningsmaterial som är kopplat till Matte Direkt Safari.
Kartläggningstestet är ett häfte som består av två test, A och B. Du som lärare väljer om du vill testa eleverna vid två olika tillfällen eller göra båda testen i slutet av läsåret.

Efter varje test finns det en matris (för nedladdning nedan) som du fyller i tillsammans med eleven. Den används med fördel under utvecklingssamtal för att tydligt visa elevens matematikutveckling. Den är skriven i ett elevnära språk då många elever idag leder sina egna utvecklingssamtal.

Vägledningen består av anvisningar, bedömningsstöd och facit till kartläggningstesten samt arbetsblad på tre olika nivåer för att vidareutveckla varje elevs matematikkunskaper. Den laddar du ner gratis nedan.

Vägvisaren - tester och bedömningsmaterial till Matte Direkt Safari
Vägvisaren är ett material som är kopplat till Matte Direkt Safari men som även kan användas fristående. Vägvisaren består av kartläggningstest samt vägledning för läraren.

Kartläggningstesterna säljs separat medan Vägledningen med anvisningar, arbetsblad och facit kan du ladda ner här för åk 1  (PDF-dokument, 52,3 MB), här för åk 2  (PDF-dokument, 39,2 MB) och här för åk 3  (PDF-dokument, 44,6 MB).

Klicka på bilden nedan för att ladda ner matris om Vägvisaren 1A.

 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Arbetsblad

Arbetsbladen finns i tre nivåer, gula, gröna och blå.
Gula arbetsblad innehåller grundläggande övningar och bygger på aktivt lärarstöd för att utveckla eleven.
Gröna arbetsblad är tänkta som par/gruppuppgifter för att eleverna ska få förutsättning att träna upp sin resonemangs- och kommunikationsförmåga. Blå arbetsblad innehåller uppgifter som kräver att eleven tänker till, reflekterar och ser samband i större utsträckning än de övriga arbetsbladen. Blåa arbetsblad görs även de med fördel i par/grupp.

Produkter i serien

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3