Matte Direkt Safari, upplaga 2

Nedladdningsbart material

Facit till Matte Direkt Safari

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 1A, sid 2-15 (PDF-dokument, 12,1 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 1A, sid 16-31 (PDF-dokument, 19,6 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 1B, sid 2-15 (PDF-dokument, 13,3 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 1B, sid 16-31 (PDF-dokument, 17,5 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 2A, sid 2-15 (PDF-dokument, 10,1 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 2A, sid 16-23 (PDF-dokument, 8,6 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 2A, sid 24-31 (PDF-dokument, 14,1 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 2B, sid 2-15 (PDF-dokument, 15,9 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 2B, sid 16-31 (PDF-dokument, 23,5 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 3A (PDF-dokument, 17,6 MB)

Ladda ner facit till Matte Direkt Safari Kikaren 3B (PDF-dokument, 18,9 MB)

Facit till Matte Direkt Safari Läxböcker

Facit Läxbok 1A.pdf

Facit Läxbok 3A.pdf

Facit Läxbok 3B.pdf

Nya arbetsblad med nya sedlar och mynt

Arbetsbladen i lärarhandledningarna har nu gjorts om och visar nya sedlar och mynt.

Klicka här för att ladda ner nya arbetsblad Matte Direkt Safari 1A i pdf-format (PDF-dokument, 12,1 MB)

Klicka här för att ladda ner nya arbetsblad Matte Direkt Safari 1B i pdf-format (PDF-dokument, 22,5 MB)

Klicka här för att ladda ner nya arbetsblad Matte Direkt Safari 2A i pdf-format (PDF-dokument, 32,8 MB)

Klicka här för att ladda ner nya arbetsblad Matte Direkt Safari 2B i pdf-format (PDF-dokument, 45,7 MB)

Klicka här för att ladda ner nya arbetsblad Matte Direkt Safari 3A i pdf-format (PDF-dokument, 5,8 MB)


Kompletteringar

Här kan du ladda ner kostnadsfritt extramaterial som kompletterar MatteSafari.

Arbetsblad
Klicka här för att ladda ner arbetsblad - algebra (PDF-dokument, 4,2 MB)
Klicka här för att ladda ner arbetsblad - bråk (PDF-dokument, 2,5 MB)
Klicka här för att ladda ner arbetsblad - geometri (PDF-dokument, 1,5 MB)
Klicka här för att ladda ner arbetsblad - problem (PDF-dokument, 4,7 MB)
Klicka här för att ladda ner arbetsblad - samband (PDF-dokument, 1,6 MB)
Klicka här för att ladda ner arbetsblad - sannolikhet och statistik (PDF-dokument, 533 kB)

Trixigt-uppgifter
Klicka här för att ladda ner Trixigt-uppgifter (PDF-dokument, 4,1 MB)

Matris - koppling till Lgr 11
Klicka här för att ladda ner matris - koppling till Lgr 11  (PDF-dokument, 192 kB)

Extramaterial MatteSafari Vägvisaren Kartläggningstest

Vägvisaren är ett test- och bedömningsmaterial som är kopplat till MatteSafari.
Kartläggningstestet är ett häfte som består av två test, A och B. Du som lärare väljer om du vill testa eleverna vid två olika tillfällen eller göra båda testen i slutet av läsåret.

Efter varje test finns det en matris (för nedladdning nedan) som du fyller i tillsammans med eleven. Den används med fördel under utvecklingssamtal för att tydligt visa elevens matematikutveckling. Den är skriven i ett elevnära språk då många elever idag leder sina egna utvecklingssamtal.

Vägledningen består av anvisningar, bedömningsstöd och facit till kartläggningstesten samt arbetsblad på tre olika nivåer för att vidareutveckla varje elevs matematikkunskaper. Den laddar du ner gratis nedan.

Vägvisaren - tester och bedömningsmaterial till MatteSafari
Vägvisaren är ett material som är kopplat till MatteSafari men som även kan användas fristående. Vägvisaren består av kartläggningstest samt vägledning för läraren.

Kartläggningstesterna säljs separat medan Vägledningen med anvisningar, arbetsblad och facit kan du ladda ner här för åk 1  (PDF-dokument, 52,3 MB), här för åk 2  (PDF-dokument, 39,2 MB) och här för åk 3  (PDF-dokument, 44,6 MB).

Klicka på bilden nedan för att ladda ner matris om Vägvisaren 1A.

 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Arbetsblad

Arbetsbladen finns i tre nivåer, gula, gröna och blå.
Gula arbetsblad innehåller grundläggande övningar och bygger på aktivt lärarstöd för att utveckla eleven.
Gröna arbetsblad är tänkta som par/gruppuppgifter för att eleverna ska få förutsättning att träna upp sin resonemangs- och kommunikationsförmåga. Blå arbetsblad innehåller uppgifter som kräver att eleven tänker till, reflekterar och ser samband i större utsträckning än de övriga arbetsbladen. Blåa arbetsblad görs även de med fördel i par/grupp.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration