Mer information

Matte Direkt - för alla, med allt!

I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelse-karaktär som möter varje elev där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i ett antal Mål för kapitlet och Matteord som befäster begreppen. Tydliga genomgångar och lösta exempel inleder varje moment.

Förmågor som syns
Matte Direkt ger dina elever möjlighet att kommunicera matematik. Varje kapitel avslutas med Uppslaget som är två sidor att samtala kring och som behandlar hela kapitlet. Där finns bland annat Soluppgiften som synliggör kraven för eleverna och Abels hörna som tränar problemlösning. Matte Direkt är förstärkt med Svarta sidorna, en ordentlig utmaning som också knyter ihop flera moment.
Ljudfiler i mp3-format kan laddas ner från vår hemsida kostnadsfritt.

Träningshäften och Lärarhandledningar
Matte Direkt överst på pallen!

Träningshäften
Till varje årskursbok finns två Träningshäften. De vänder sig till de elever som behöver extra färdighetsträning. Häfterna sätter fokus på den grundläggande matematiken och har ett mycket tydligt språk. Kapitelordningen är samma som i grundboken. De fungerar som elevernas egna arbetsböcker, och eleverna skriver direkt i häftet.
Det sista träningshäftet 9:2 kallas för Genrepet och är en repetition av all högstadiematematik på E-nivå. Genrepet passar perfekt som reparation och repetition inför nationella provet för elever med svårigheter.

Facit finns att ladda ner på www.sanomautbildning.se

Lärarhandledningar
Matte Direkt har för varje årskurs en välmatad Lärarhandledning. Till varje kapitel finns kommentarer och metodiska tips, definitioner till Matteorden och lösningsförslag till en del av uppgifterna. Dessutom finns Aktiviteter, laborativa uppgifter med tydliga mål och utan krav på avancerad utrustning. Där finns också mängder av Arbetsblad. Soluppgifterna och Kapitelproven har tydliga bedömningsmatriser och rättningsanvisningar. Till kapitelproven finns Repetitionsuppgifter.
Onlineboken
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Prov och bedömning lgr11

Till dig som använder andra upplagan av Matte Direkt.Till Matte Direkt kan du kostnadsfritt ladda ner prov och bedömningsmaterial. För att få tillgång till proven genomför du helt enkelt ett gratisköp i beställningslistan. Matte Direkt 7-9 upplaga 2 Prov online (pdf) ISBN: 52345603

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration