Matteboken, upplaga 3

Om serien

Matteboken, upplaga 3

Den mycket uppskattade Matteboken finns i en tredje upplaga, anpassad efter Lgr 11. Böckernas innehåll följer kursplanen och ger eleverna en bra grund inför de nationella proven i årskurs 3.

Matteboken följer kursplanen Lgr11 och ger eleverna en bra grund inför de nationella proven i årskurs 3. Stor vikt läggs vid problemlösning samt att ge eleverna en god taluppfattning och fungerande metoder för huvudräkning. Matteboken är en matematikserie grundad på mångårig praktisk erfarenhet och kunskap om elevers resurser och utvecklingsmöjligheter.


Grundsynen är att matematikundervisningen ska:
• ta vara på och stimulerar elevernas upptäckarlust, kreativitet och logiska förmåga
• ge tankeväckande impulser, som leder till att eleverna själva kan bygga upp sin kunskap och dra egna slutsatser
• få eleverna att uppleva matematiken intressant och rolig.


Eleverna ges möjlighet att:
- träna det matematiska språket, både muntligt och skriftligt
- upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken
- utveckla en god taluppfattning
- använda sig av enkla och effektiva tankeformer i huvudräkning
- utveckla kunskaper och färdigheter i problemlösning
- lära sig använda matematik i vardagssituationer

Matteboken finns för varje årskurs två grundböcker, en extrabok, två läxböcker, en lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

Grundbok
Varje grundbok innehåller fem kapitel. De fyra första inleds med en samtalsbild med kapitlets tema. Den ger tillfälle att prata matematik, att formulera matematiska problem och söka olika lösningar på dem. Förslag på frågor och samtalsämnen finns i lärarhandledningen.

Läxbok
Läxboken innehåller:
- en läxa per uppslag
- korta råd och förklaringar till föräldrarna nederst på sidorna samt tips på matteövningar och lekar som de kan göra tillsammans med sina barn

Läxboken ger eleverna möjlighet att öva hemma på de grundläggande färdigheter som tas upp i grundboken. Det är en läxa per uppslag och uppgifterna är utformade så att eleverna känner igen dem och kan arbeta självständigt med dem. I boken finns även tips till föräldrarna på matteövningar och lekar som de kan göra tillsammans med sina barn.

Extrabok
Extraboken innehåller:

- fler övningar av samma slag som i grundboken

Extraboken är ett komplement till grundböckerna och avsedd för snabba elever. Den kan även användas av elever som behöver extra färdighetsträning.

Lärarhandledningar med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.
Lärarhandledningen innehåller:

- metodiska anvisningar samt förslag till laborativt arbete och andra förövningar, som sånglekar, spel och lekar.
- kopieringsunderlag för diagnoser, sifferskrivning, tillverkning av spel och laborativt material, färdighetsträning i additions-, subtraktions- och multiplikationstabeller m.m.
- facit till grundböcker och diagnoser

Facit till grundböckerna 2 och 3, till Läxboken 2 och 3 samt till Extraboken 2 och 3 finns i pdf-format nedan. Till grundböckerna för årskurs 1 finns facit i lärarhandledningen.