Författare

Birgitta Rockström

är folkskollärare och har under många år hållit föreläsningar i matematik på grundskolor, lärarhögskolor och matematikbiennaler. Tillsammans med sina elever har hon utvecklat metoden skriftlig huvudräkning, som är ett sätt att förenkla numeriska uttryck genom att utnyttja räknelagarna och sambanden mellan räknesätten. Den träning eleverna får i kreativt och logiskt tänkande gör att de även vid problemlösning hittar andra lösningar än de rent mekaniska.

Marianne Lantz

är lågstadielärare och arbetar sedan många år på Förslövs skola, i byn Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Hon tycker att det är intressant och spännande att ta reda på hur man arbetar med matematik på olika sätt och har bl.a. gjort studiebesök i U.S.A. Hon har också arbetat på mellanstadiet och med vuxenundervisning.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev