Möt svenskan, upplaga 1

Om serien

Möt svenskan, upplaga 1

Möt svenskan är ett nytt material för nyanlända ungdomar som går på högstadiet eller språkintroduktion.

Det är viktigt med en grundläggande start för att skapa förutsättningar för ett fortsatt lärande. I Möt svenskan får eleven långsamt och metodiskt träna sitt nya språk. Möt svenskan består av tre elevböcker. Varje bok är uppbyggd kring ett stort antal bilder som illustrerar ord som eleven behöver i sin vardag.

Om Möt svenskan

Presentation om läromedelet Möt svenskan.

Se film

Möt svenskan webbinarium

Webbinarium om Möt svenskan 1-3.

Se film

Böckerna kommer att finnas inlästa som mp3-filer.

Första boken, Möt svenskan 1, börjar på en mycket enkel basnivå och passar för alla elever som inte kommit i kontakt med det latinska alfabetet tidigare. Här tränas alfabetet från grunden; genom att läsa, ljuda och forma bokstäver. Nya ord presenteras i sitt sammanhang och övas in i lagom takt. Genom att eleven får uttrycka sig både på svenska och sitt modersmål stärks förståelsen av de nya orden. Här finns även avsnitt som tar upp enkel matematik som siffror, taluppfattning samt några matematiska begrepp.

Möt svenskan 2 bygger vidare på föregående bok. Alfabetet repeteras och taluppfattningen byggs på. Nu presenteras årstider, månader samt klockan. Skolsituationen med olika ämnen, schema, vidareutbildning samt kommunikationer och tidtabeller finns i Möt svenskan 2. Även begrepp som demokrati och hur det är att leva i vårt samhälle presenteras. Eleven får också ord för att uttrycka sina känslor och en insyn i hur det är att leva i vårt samhälle med våra värderingar.

I Möt svenskan 3 kan man tydligt se hur språket börjar få ett meningsfullt innehåll. Repetition av alfabetet, fler matematiska begrepp och årstiderna finns med. Nu presenteras ord och uttryck som hjälper ungdomarna i mötet med kompisar i olika situationer på fritiden. I Möt svenskan 3 presenteras våra traditioner och högtider men även vissa samhällsfunktioner. En liten inblick i den svenska naturen med allemansrätten har också fått utrymme.

Lärarhandledningarna ger användbara metodiska tips till varje sida i respektive bok och innehåller även kopieringsunderlag, facit och tester till de tre böckerna. Det arabiska alfabetet finns med i lärarhandledningen samt uttalet av det latinska alfabetet på arabiska. Anledningen till att bara det arabiska alfabetet finns med är att många av språken som talas av våra nyanlända ungdomar bygger på det arabiska alfabetet.

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner