Pedagogiskt ledarskap onlinebok

Författare
Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm (Onlinebok, 2017)
Ämne
Lärande och pedagogiskt ledarskap
Utgivningsdatum
2017-08-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152352113
Länk till serie:

157 kr

Licenslängd 12 mån

(Priser exkl. moms)

Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. Du kan fylla i önskat leveransdatum i kassan.

Beskrivning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar våra ställningstaganden i livet, våra attityder till andra och händelser i tillvaron. Innehållet i boken lyfter även fram genus- och jämställdhetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den pedagogiska ledarens arbete. Hur förändringar inom arbetslivet påverkar den enskilde individen och arbetsgruppen belyses också. Ur innehållet: Organisationsteorier, Ledarskap, Feedback- och utvärderingsmodeller, Kommunikationsteorier, Konflikthantering och svåra samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, Källor och källkritik. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Pedagogiskt ledarskap som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Att vara pedagogisk ledare

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-29  (Komprimerad fil, 16,2 MB)

Innehåll:
Att vara pedagogisk ledare - sid 8
Att vara pedagogisk ledare - sid 9
Formell och informell ledare - sid 10
Formell och informell ledare - sid 11
Ledarskap - sid 12 
Auktoritet - auktoritär - sid 13
Ledarskapets förutsättningar - sid 14
Anknytning - sid 15
Självkänndedom - sid 16
Självbild - sid 17
Värderingar och normer - sid 18 
Värdegrund och värderingsmål - sid 19
Makt - sid 20
Målinriktat ledarskap - sid 21
Lärande ledarskap - sid 22
Relationellt ledarskap - sid 23
Etikinriktat ledarskap - sid 24
Förnyelseinriktat ledarskap - sid 25
Ledare - chef - sid 26
Definitioner - sid 27
Studieuppgifter - sid 28
Studieuppgifter - sid 29 

Kapitel 2 - Kunskap och lärande

Ladda ner hela kapitel 2, sida 30-59  (Komprimerad fil, 22,3 MB)

Innehåll:
Kunskap och lärande - sid 30
Kunskap och lärande - sid 31
Kunskapssyn - sid 32
Kunskapsbegreppet - sid 33
EU:s nyckelkompetenser - sid 34
Bolognamodellen - sid 35
Tyst kunskap - sid 36
Synen på lärande - sid 37
Hjärnan - sid 38
Kort- och långtidsminne - sid 39
Lärstilar - sid 40
Teorier om lärande - sid 41
Social inlärningsteori - sid 42
Humanistisk människosyn - sid 43
Sociokulturell kunskapssyn - sid 44
Pedagogik - sid 45
Att vara pedagogisk - sid 46
Didaktik och metodik - sid 47
Inventera kunskap - sid 48
Problembaserat lärande - sid 49
Reflektera - sid 50
Aktionslärande - sid 51
Kollegial handledning - sid 52
Kollegial handledning - sid 53
Genrepedagogik - sid 54
Lesson study och Learning study - sid 55
Arbetsmiljöns betydelse - sid 56
Aktivitet och vila - sid 57
Studieuppgifter - sid 58
Studieuppgifter - sid 59

Kapitel 3 - Individen och gruppen

Ladda ner hela kapitel 3, sida 60-79  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Individen och gruppen - sid 60
Individen och gruppen - sid 61
Definition av begreppet grupp - sid 62
Sekundärgrupp - sid 63
Gruppdynamik - sid 64
Effektiva grupper - sid 65
Gruppprocessen - sid 66
Tillhörafasen - 67
Gemytfasen - sid 68
Rollsökningsfasen - sid 69
Samhörighetsfasen - sid 70
Samhörighetsfasen - sid 71
IMGD-modellen - sid 72
Lennéer Axelsons och Thylefors modell - sid 73
Lennéer Axelsons och Thylefors modell - sid 74
Barngruppens struktur - sid 75
Mobbning - sid 76
Trakasserier och kränkande behandling - sid 77
Kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen - sid 78
Studieuppgifter - sid 79 

Kapitel 4 - Förändringsprocessen och motivation

Ladda ner hela kapitel 4, sida 80-99  (Komprimerad fil, 15,2 MB)

Innehåll:
Förändringsprocessen och motivation - sid 80
Förändringsprocessen och motivation - sid 81
Förändringsprocessen - sid 82
Förändring av första ordningen - sid 83
Förändring av andra ordningen - sid 84
Försvar mot förändring - sid 85
Att leda förändringsprocesser - sid 86
Betydelsen av "eldsjälar" - sid 87
Modeller för förändringsarbete - sid 88
Lewins teori - sid 89
McGregors teori - sid 90
McGregors teori - sid 91
Maslows behovsmodell - sod 92
DISC-modellen - sid 93
Att skapa motivation - sid 94
Yttre motivation - sid 95
Feedback - återkoppling - sid 96
Feedback - återkoppling - sid 97
Feedforward - sid 98
Studieuppgifter - sid 99

Kapitel 5 - Organisation

Ladda ner hela kapitel 5, sida 100-121  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Organisation - sid 100
Organisation - sid 101
Organisation - sid 102
Ideella organisation - sid 103
Morderna organisationer - sid 104
Nätverksorganisationer - sid 105
Virtuella organisationer - sid 106
Organisationsstrukturer - sid 107
Organisationsteorier - sid 108
Den byråkratiska skolan - sid 109
Den byråkratiska skolan - sid 110
Human relation-rörelsen - sid 111
Human relation-rörelsen - sid 112
Organisationskultur - sid 113
Organisationskultur - sid 114
En förändrad organisationskultur - sid 115
Kulturkompetens - sid 116
Olika sätt att fatta beslut - sid 117
Konsensusbeslut - sid 118
Konsensusbeslut - sid 119
Studieuppgifter - sid 120
Studieuppgifter - sid 121 

Kapitel 6 - Samarbete och möten med människor

Ladda ner hela kapitel 6, sida 122-138  (Komprimerad fil, 10,9 MB)

Innehåll:
Samarbete och möten med människor - sid 122
Samarbete och möten med människor - sid  123
Bygga relationer - sid 124
Interagera och kommunicera - sid 125
Lyssna och tona in - sid 126
Jag-budskap - sid 127
Befästa en upfattning - sid 128
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 129
Motiverande samtal - sid 130
Motiverande samtal - sid 131
Coachande samtal - sid 132
Coachning i praktiken - sid 133
Coacha sig själv - sid 134
Svåra samtal - sid 135
Svåra samtal - sid 136
Studieuppgifter - sid 137
Studieuppgifter - sid 138 

Kapitel 7 - Konflikter och konflikthantering

Ladda ner hela kapitel 7, sida 139-154  (Komprimerad fil, 10,1 MB)

Innehåll:
Konflikter och konflikthantering - sid 139
Konflikter och konflikthantering - sid 140
Olika konflikter - sid 141
Kommunikationskonflikt - sid 142
Interpersonell konflikt - sid 143
Värderingskonflikt - sid 144
Rollkonflikt - sid 145
Konfliktreaktioner - sid 146
Härskartekniker - sid 147
Stereotypmodellen - sid 148
Att hantera konflikter - sid 149
Att hantera konflikter - sid 150
Konfliktkompetens - sid 151
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 152
Förtroendefullt samarbete - sid 153
Studieuppgifter - sid 154

Kapitel 8 - Genus och jämnställdhet

Ladda ner hela kapitel 8, sida 155-171  (Komprimerad fil, 10,9 MB)

Innehåll:
Genus och jämnställdhet - sid 155
Genus och jämnställdhet - sid 156
Genus - sid 157
Stereotypi - sid 158
Reflektera - sid 159
Fyra delmål - sid 160
Kvinnomaktutredningen - sid 161
Jämnställdhet i skolan - sid 162
Könsnormer - sid 163
Könsnormer - sid 164
Jämnställdhetsarbete inom förskola och skola - sid 165
Hur kan man öka jämnställdheten? - sid 166
Fullständig jämnställdhet - sid 167
Kvinnligt och manligt ledarskap - sid 168
En ny ledarstil - sid 169
Kvotering - sid 170
Studieuppgifter - sid 171 

Kapitel 9 - Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering

Ladda ner hela kapitel 9, sida 172-194  (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Innehåll:
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering - sid 172
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering - sid 173
Att uppnå mål och resultat - sid 174
Övergripande mål - sid 175
Kvantitativa mål och kvalitativa mål - sid 176
SMART-modellen - sid 177
Planera - sid 178
Övergripande planering och detaljplanering - sid 179
Handlingsplan - sid 180
Dokumentera - sid 181
Dokumentera - sid 182
Observera och reflektera - sid 183
Följa upp och reflektera - sid 184
Utvärdera - sid 185
Olika former av utvärdering - sid 186
Analysera - sid 187
Varför blev det som det blev? - sid 188
Åtgärder - sid 189
Nulägesanalys - sid 190
Demings cirkel - sid 191
Att utvärdera varandra - sid 192
Modeller för kollegial utvärdering - sid 193
Studieuppgifter - sid 194 

Kapitel 10 - Källkritik och pedagogiskt stöd

Ladda ner hela kapitel 10, sida 195-203  (Komprimerad fil, 5,2 MB)

Innehåll:
Källkritik och pedagogiskt stöd - sid 195
Källkritik och pedagogiskt stöd - sid 196
Vad? - sid 197
Varför? - sid 198
Checklista - sid 199
Insafe - sid 200
Bild, film och musik - sid 201
Upphovsrätt - sid 202
Kopiering - sid 203

Författare

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration