Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt.

Dela Pedagogiskt ledarskap, upplaga 1:

Pedagogiskt ledarskap, upplaga 1 (2 produkter)