Språkvägen, upplaga 1

Om serien

Språkvägen, upplaga 1

Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter? Saknar du intressanta texter som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig.

I Språkvägen får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och till sist skriva och läsa

Arbetsmetoden i Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar.

Språkvägen:

 • Inleder varje tema med en tankekarta i bilder
 • Finns inläst som ljudfiler.
 • Har alla övningar som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen inkl. mp3-fil med bilder och ljud.
 • Har texter på samma svårighetsnivå genom resp. bok
 • Har texter tagna ur verkligheten
 • Har alla skrivövningar, kopplade till boken kapitel, som kopieringsunderlag i lärarhandledning
 • Har många övningar till varje kapitel som kopieringsunderlag i
 • Lärarpärmen. I lärarpärmen finns även bilder från tankekartorna och bildserier att använda som samtalsunderlag.
 • Har en uppslagsdel med baskunskaper sist i böckerna

Språkvägen A

Språkvägen A bygger på det språk som vi möter i vardagen. Alla texter och övningar är kopplade till verkligheten. Varje kapitel har två nivåer, en nybörjarnivå och en för dem som är på väg mot nästa kurs.
All språkträning utgår från den muntliga förmågan och syftar till att kännas meningsfull och användbar i vardagslivet.

Lärarhandledningen innehåller:

 • Metoddiska tips och övningar t.ex. för alfabetisering
 • Förslag till arbetsgång för varje sida i Språkvägen A
 • Kopieringsunderlag med olika typer av övningar
 • Tips på studiebesök och även hur man kan jobba med digital teknik

Språkvägen för sfi B har texter i två svårighetsgrader i varje kapitel.

Språkvägen för sfi C har samma upplägg som B-boken men längre texter och mer avancerad grammatik.

I Språkvägen för sfi D är kapitlen uppdelade efter genrer och ger en förberedelse för fortsatta studier i svenska. Varje kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med självdiagnos.

Bland texttyperna i bokens tio kapitel finns:

 • Insändare
 • Lyrik
 • Novell
 • Blogg
 • Instruktion
 • Självbiografi
 • Nyhetsartikel
 • Reportage
 • Faktatexter
 • Krönika

Språkvägens lärarhandledning

I Språkvägens lärarhandledning ingår:

 • Metodiska tips
 • Kopieringsunderlag med bl.a. grammatiska övningar och ordlistor med uttalsmarkeringar knutna till elevbokens texter.
 • Temabilder och tankekartsbilder (B-delen),
  Tankekartsbilder till C- och D-delen finns för fri nedladdning på hemsidan. Klicka här för ladda ner
 • Tester och facit

Samtalsövningar

Ett kopieringsunderlag med 100 sidor muntliga övningsuppgifter kopplade till Språkvägen kurs B men kan även användas helt fristående.
Övningar med många bilder som väcker inspirationen och igenkänning från vardagslivet. Exempel på övningar är bildserier, rollspel, dialoger och frågekort.

Språkvägen Att börja med - sfi 2B och 3C

Språkvägen - Att börja med vänder sig till nybörjare på sfi kurs 2B och
3C. Elevhäftet består av sex kapitel som är uppbyggda utifrån en enkel
text. Alla moment; tala - läsa - lyssna - skriva, tränas men fokus ligger på
muntliga övningar. Språkvägen Att börja med - sfi 2B och 3C innehåller 60 sidor.

Språkvägen Att börja med lärarhäfte online

I lärarhäftet finns kopieringsmaterial för grundläggande träning av bl. a. siffror och klockan.

Samtalsövningar med Ulrika Ekblad

Se Ulrika Ekblad presentera Språkvägens nya kopieringsunderlag Samtalsövningar, samt visar på hur samtalsövningarna kan gå till.

Se filmen här

Webbinarium Språkvägen Att börja med för sfi kurs 2B och 3C

I det här inspelade webbinariet får du en presentation av Språkvägen Att börja med som är en introduktion till sfi-kurserna 2B och 3C. Författaren Caroline Söderqvist berättar hur materialet hjälper eleverna att komma igång med språket och hur de får grundläggande kunskaper för att kunna ta sig vidare. I Språkvägen Att börja med tränas alla förmågorna; lyssna-tala-skriva-läsa, men fokus ligger på muntliga övningar.

Se webbinariet här

Lärarhandledningar

Lärarhandledning, facit och temabilder kurs B

Lärarhandledningen ger dig allt du behöver för att få en omväxlande och innehållsrik undervisning med Språkvägen. Här beskrivs hur du kan arbeta med de olika kapitlen, både på nivå 1 och 2.

De 200 kopieringsunderlagen är ett utmärkt komplement till elevboken. De laminerade färgbilderna till varje tema gör arbetet med materialet lättarbetat och inspirerande.

De två cd-skivorna innehåller temabilder och bilder till elevbokens tankekartor samt ljudfiler till pärmens alla hörförståelseövningar.Pärmens innehåll:

 • 6 sidor metodtips
 • 200 sidor kopieringsunderlag med övningar
 • 38 sidor ”Att börja med”
 • 85 temabilder på tio laminerade blad och diskussionsunderlag till dem
 • 2 cd-skivor med temabilder, tankekartor och hörförståelseövningar

Här kan du titta närmare på och ladda ner metodsidorna och kopieringsunderlagen till kapitel 1 från Språkvägens lärarhandledning.

Lärarhandledning kurs B

Klicka här för att ladda ner i pdf-format Språkvägen Lärarhandledning för sfi kurs B kapitel 1  (PDF-dokument, 635 kB)

Facit kurs B

Klicka här för att ladda ner facit till Språkvägens lärarhandledning. (PDF-dokument, 148 kB)

Temabilder kurs B

Klicka här för att ladda ner temabilder i pdf-format från Språkvägen kurs B lärarhandledning (PDF-dokument, 33,3 MB)

Ordkort till Språkvägen B

Klicka här för att ladda ner Ordkort till Språkvägen B i pdf-format (PDF-dokument, 204 kB)

Tester och facit till tester till Språkvägen B, C och D går att beställa och ligger i

9789152325353 Språkvägen sfi B Lärarhandledning online (pdf)
9789152325346 Språkvägen sfi C Lärarhandledning online (pdf)
9789152328194 Språkvägen sfi D Lärarhandledning online (pdf)

Lärarhandledning kurs C

Lärarhandledningen ger dig allt du behöver för att få en omväxlande och innehållsrik undervisning med Språkvägen. Här beskrivs hur du kan arbeta med de olika kapitlen.

De 250 kopieringsunderlagen är ett utmärkt komplement till elevboken. Mp3-filer, som ligger här på hemsidan, innehåller bilder till elevbokens tankekartor samt ljudfiler till pärmens alla hörförståelseövningar.

Här kan man titta närmare på och ladda ner metodsidorna och kopieringsunderlagen till kapitel 1 från Språkvägens lärarhandledning

Facit kurs C

Klicka här för att ladda ner facit till Språkvägen C lärarhandledning (PDF-dokument, 573 kB)

Lärarhandledning kurs D

Lärarhandledningen ger dig allt du behöver för att få en omväxlande och innehållsrik undervisning med Språkvägen. Här beskrivs hur du kan arbeta med de olika kapitlen.

De cirka 200 kopieringsunderlagen är ett utmärkt komplement till elevboken. Mp3-filer, som kommer att ligga här på hemsidan, innehåller bilder till elevbokens tankekartor samt ljudfiler till pärmens alla hörförståelseövningar.

I lärarhandledningen för kurs D finns förutom ordlistor, hörövningar, grammatikövningar även test och sammanfattningar till varje kapitel.

Här kommer man kunna titta närmare på och ladda ner metodsidorna och kopieringsunderlagen till kapitel 1 från Språkvägens lärarhandledning.

Klicka här för att ladda ner kapitel 1 i pdf-format (PDF-dokument, 229 kB)

Facit kurs D

Klicka här för att ladda ner facit ur Språkvägen D Lärarhandledning (PDF-dokument, 2,2 MB)