Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Författare
Charlotta Granath (Häftad, 2019)
Ämne
Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
150
Utgivningsdatum
2019-01-24
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152356074
Länk till blädderprov:

249 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, men även en högst aktuell och prioriterad samhällsfråga. Ett aktivt och kontinuerligt arbete med studie- och yrkesvägledning samt skola-arbetsliv vidgar elevernas perspektiv och självkännedom. Det i sin tur bidrar till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Denna metodhandbok visar hur arbetet kan byggas upp på olika nivåer och hur olika funktioner i skolan konkret kan arbeta med uppdragets genomförande. Boken visar ett lärande med uppdragets tillhörighet i styrdokument, aktuell forskning, övningar och undervisningsexempel från olika ämnen, från förskoleklass till gymnasiet. Boken vänder sig till huvudmän, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, studenter och annan personal som arbetar inom eller med skolan. Ur förordet av Anders Lovén: ”Det handlar om vår och ungdomarnas framtid. Väl underbyggda val kan medföra elever som är mer kunniga om sina egna resurser och omvärldens behov. I förlängningen innebär det mindre studieavbrott, fler nöjda elever och fler ungdomar på väg mot ett bättre liv.”

Köp direkt via: adlibris, bokus

Recensioner

Att studie-och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar är hetare än någonsin. Vad det egentligen innebär är det dock få som vet och här kan Charlotta Granaths bok “Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar” vara till stor hjälp. Boken beskriver och förklarar detta på ett pedagogiskt sätt så att inte någon huvudman/rektor/lärare eller studie- och yrkes¬vägledare någonsin borde kunna missuppfatta sitt ansvar och uppdrag.

För att citera Anders Lovéns för­ord i boken ”det är inte var dag en metodbok inom studie- och yrkes­vägledning ser dagens ljus. Denna bok ligger verkligen i tiden”. Det är just vad denna bok gör, särskilt med bakgrund av att Skolverket med flera på olika sätt framställt vikten av det gemensamma ansvaret för studie- och yrkesvägledning samt att Regeringen under hösten 2017 tillsatte en utredning för att få fram förslag till hur studie- och yrkesväg­ledningen kan utvecklas.

Syfte och innehåll

Boken har skrivits i syfte att stärka kopplingen mellan skola och arbets­liv, åskådliggöra studie- och yrkes­vägledningen, ge verktyg, redskap, och metoder samt goda exempel på undervisningsmetoder att använda sig av. Boken är indelad i tre delar och följer du dessa tre delar meto­diskt så får du en handbok ”för dummies att se hela skolans ansvar i studie- och yrkesvägledningsuppdra­get”. I den första delen beskrivs stu­die- och vägledningsuppdraget ihop med ansvarsnivåerna och kopplas ihop med de mål och styrdokument som finns. Med tydliga exempel visar författaren från steg ett hur du ska gå tillväga för att respektive nivå ska ta sitt ansvar och studievägled­ningsuppdraget ska implementeras.

I den andra delen åskådliggörs uppdraget från teori till praktik. I olika didaktiska exempel visar boken hur uppdraget kan ingå som förhållningssätt i skolans olika verk­samheter. Även här ger författaren guidning och vägledning steg för steg hur förhållningssättet ska im­plementeras.

I den tredje och sista delen finns ännu fler praktiska exempel med förslag på övningar och undervis­ningsexempel som synliggör och förstärker samarbetet mellan skola och arbetsliv.

Mål

Det finurliga med denna bok är att du som studievägledare, lärare, rek­tor eller huvudman kan ta hjälp av den som en handbok och starta er förändringsprocess på skolan oav­sett om ni behöver starta från ruta ett eller redan har kommit en bit på vägen med implementeringen av be­greppet hela skolans ansvar. På kö­pet kommer ni få elever som får ett vidgat perspektiv på tillvaron och som har en större självkännedom, vilket i sin tur dessutom bidrar till att era elevers val inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Text: Johanna Möller

Läs recension (PDF-dokument, 2,1 MB)

Läs recension från BTJ-häftet nr 10, 2019 (PDF-dokument, 17 kB)

Utvärderingsexemplar

Utvärderingsexemplar eftergymnasiala utbildningar

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar i formuläret. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Trevlig läsning!

Fält markerade med * är obligatoriska.

Välj utvärderingsexemplar

De kontaktuppgifter du lämnar i formuläret kan också komma att användas för att kontakta dig vid senare tillfälle för information och erbjudanden från oss. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.sanomautbildning.se/Om-oss/Integritetspolicy/. Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet eller mejla till oss på info@sanomautbildning.se

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration