Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, men även en högst aktuell och prioriterad samhällsfråga. Denna metodhandbok visar hur arbetet kan byggas upp på olika nivåer och hur olika funktioner i skolan konkret kan arbeta med uppdragets genomförande. Boken visar ett lärande med uppdragets tillhörighet i styrdokument, aktuell forskning, övningar och undervisningsexempel från olika ämnen, från förskoleklass till gymnasiet.

Boken vänder sig till huvudmän, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, studenter och annan personal som arbetar inom eller med skolan.

Dela Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar:

Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar (1 produkter)