Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Om serien

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, men även en högst aktuell och prioriterad samhällsfråga. Denna metodhandbok visar hur arbetet kan byggas upp på olika nivåer och hur olika funktioner i skolan konkret kan arbeta med uppdragets genomförande. Boken visar ett lärande med uppdragets tillhörighet i styrdokument, aktuell forskning, övningar och undervisningsexempel från olika ämnen, från förskoleklass till gymnasiet.

Boken vänder sig till huvudmän, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, studenter och annan personal som arbetar inom eller med skolan.

Dela Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar: