Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

En recension från tidskriften Vägledaren 2:2019

Att studie-och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar är hetare än någonsin. Vad det egentligen innebär är det dock få som vet och här kan Charlotta Granaths bok “Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar” vara till stor hjälp. Boken beskriver och förklarar detta på ett pedagogiskt sätt så att inte någon huvudman/rektor/lärare eller studie- och yrkes¬vägledare någonsin borde kunna missuppfatta sitt ansvar och uppdrag.

För att citera Anders Lovéns för­ord i boken ”det är inte var dag en metodbok inom studie- och yrkes­vägledning ser dagens ljus. Denna bok ligger verkligen i tiden”. Det är just vad denna bok gör, särskilt med bakgrund av att Skolverket med flera på olika sätt framställt vikten av det gemensamma ansvaret för studie- och yrkesvägledning samt att Regeringen under hösten 2017 tillsatte en utredning för att få fram förslag till hur studie- och yrkesväg­ledningen kan utvecklas.

Syfte och innehåll

Boken har skrivits i syfte att stärka kopplingen mellan skola och arbets­liv, åskådliggöra studie- och yrkes­vägledningen, ge verktyg, redskap, och metoder samt goda exempel på undervisningsmetoder att använda sig av. Boken är indelad i tre delar och följer du dessa tre delar meto­diskt så får du en handbok ”för dummies att se hela skolans ansvar i studie- och yrkesvägledningsuppdra­get”. I den första delen beskrivs stu­die- och vägledningsuppdraget ihop med ansvarsnivåerna och kopplas ihop med de mål och styrdokument som finns. Med tydliga exempel visar författaren från steg ett hur du ska gå tillväga för att respektive nivå ska ta sitt ansvar och studievägled­ningsuppdraget ska implementeras.

I den andra delen åskådliggörs uppdraget från teori till praktik. I olika didaktiska exempel visar boken hur uppdraget kan ingå som förhållningssätt i skolans olika verk­samheter. Även här ger författaren guidning och vägledning steg för steg hur förhållningssättet ska im­plementeras.

I den tredje och sista delen finns ännu fler praktiska exempel med förslag på övningar och undervis­ningsexempel som synliggör och förstärker samarbetet mellan skola och arbetsliv.

Mål

Det finurliga med denna bok är att du som studievägledare, lärare, rek­tor eller huvudman kan ta hjälp av den som en handbok och starta er förändringsprocess på skolan oav­sett om ni behöver starta från ruta ett eller redan har kommit en bit på vägen med implementeringen av be­greppet hela skolans ansvar. På kö­pet kommer ni få elever som får ett vidgat perspektiv på tillvaron och som har en större självkännedom, vilket i sin tur dessutom bidrar till att era elevers val inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Text: Johanna Möller

Läs recension (PDF-dokument, 2,1 MB)

Läs recension från BTJ-häftet nr 10, 2019 (PDF-dokument, 17 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration