Nedladdningsbart material

Nedladdningsbart material

Här hittar du Powerpoint-bilder, rättelser, ändringar m.m.

Scrolla nedåt för att hitta allt material.

PowerPoint-bilder till Privatjuridik

Klicka här för att ladda ner kapitel 1 Vad är juridik? (PowerPoint-presentation, 17,1 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 2 Rättigheter (PowerPoint-presentation, 8,4 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 3 Lagar och andra rättskällor (PowerPoint-presentation, 10,7 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 4 Domstolar (PowerPoint-presentation, 6,2 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 5 Att lösa tvister (PowerPoint-presentation, 7,7 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 6 Familj, föräldrar och barn (PowerPoint-presentation, 8,8 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 7 Dödsfall och arv (PowerPoint-presentation, 13,7 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 8 Köp och andra avtal (PowerPoint-presentation, 7,5 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 9 Konsumenträtt (PowerPoint-presentation, 2 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 10 Att bo (PowerPoint-presentation, 11,7 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 11 Att låna

Klicka här för att ladda ner kapitel 12 Vad händer om man inte betalar? (PowerPoint-presentation, 10,3 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 13 Skadestånd och försäkringar (PowerPoint-presentation, 7,2 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 14 Att vara anställd (PowerPoint-presentation, 5,9 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 15 Internationell rätt (PowerPoint-presentation, 5,8 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 16 Brott och straff (PowerPoint-presentation, 4,8 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 17 Brottmål (PowerPoint-presentation, 16,7 MB)

Lagsamling, rättsdatabaser m.m.

Lagsamling
I läroboken finns hänvisningar till några av de lagar som är användbara för respektive kapitel. Dessa lagar finns upptagna i den pdf-fil som kan hämtas här. Länkarna leder direkt till lagen i rättsdatabasen Lagen nu. Här finns - förutom den aktuella lagtexten - även hänvisningar till rättsfall och kommentarer.

Klicka här för att ladda ner Lagsamling (PDF-dokument, 572 kB)

Rättsdatabaser
är en förteckning med länkar till olika offentliga eller privata rättsdatabaser.

Klicka här för att ladda ner Rättsdatabaser (PDF-dokument, 109 kB)

Högskoleutbildningar
är en förteckning med länkar till de universitet och högskolor som erbjuder olika slag av juridisk utbildning.

Klicka här för att ladda ner Högskoleutbildningar 2018  (PDF-dokument, 260 kB)

Rättelser och ändringar

Rättelser
Det förekommer förstås faktafel och facitfel i de flesta läroböcker. Texten kan också bli inaktuell på grund av lagändringar och annat. Klicka på länkarna nedan:

Klicka här för att ladda ner Rättelser 2:1
 (PDF-dokument, 732 kB)
Klicka här för att ladda ner Rättelser 1:1  (PDF-dokument, 461 kB)

Ändringar
Vid varje ny upplaga uppdateras en mängd detaljer i bokens texter. En del av dessa ändringar kan vara av värde för användarna att känna till. Därför lämnar vi en kortfattad beskrivning över de viktigaste ändringarna sedan föregående upplaga.

Klicka här för att ladda ner Ändringar 2:1

Webbplatser

Här kan man dels ladda ned en pdf-fil som innehåller samma webbadresser som finns i läroboken, dels ladda ned bookmarks som man kan importera till den egna webbläsaren och lägga under "favoriter".

Klicka här för att ladda ner pdf-underlag med webbplatser (PDF-dokument, 337 kB)