Privatjuridik

Om serien

Privatjuridik är skriven för kursen Privatjuridik på gymnasieskolan men kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar i juridik, till exempel på studieförbund och YH-utbildningar. Boken innehåller bilder och modeller som ger eleverna överblick och underlättar förståelsen av regelverk inom juridiken. Stor vikt har lagts vid att förklara juridiska begrepp. Genom verkliga rättsfall och exempel levandegörs ämnet och eleverna ges möjlighet att möta juridiken i vardagen.

Dela Privatjuridik: