Digitalt

Onlinebok

Onlineboken ger eleven möjlighet att arbeta med den tryckta boken direkt i datorn. Onlineboken är som en bok-bakom-glas och ger eleverna möjlighet att få texten uppläst samt att föra anteckningar vid sidan om på datorn.
Onlineboken köps som en 12-månaders licens och eleverna arbetar online vilket medför att de även har tillgång till sin bok hemifrån. Eleverna har tillgång till boken från vilken dator/surfplatta som helst med internetuppkoppling.

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar. Här finns texterna från boken inspelade och här kan dina elever öva på glosor.
www.övningsmästaren.se

Färdighetsprov

¡Vale! Färdighetsprov är ett material helt i enlighet med den nya läroplanen och gör att du som lärare lättare kan hålla koll på dina elevers styrkor, utvecklingsbehov och att de når sina mål!
Eftersom proven ligger jämnt fördelade över läsåret, underlättar det för din planering och det avdramatiserar dessutom provsituationen för eleverna. Till varje årskurs 7, 8 och 9 finns 4-5 tester för respektive färdighet, förberedelseövningar, matriser och bedömningshjälp.