Nedladdningsbart material

¡Vale! Färdighetsprov - testmaterial

Äntligen ett efterlängtat komplement till ¡Vale! Nu kan du tack vare detta material följa målen och betygskriterierna i den nya kursplanen, samtidigt som du fortsätter med dina omtyckta böcker! Med ¡Vale! Färdighetsprov kan du som lärare hålla koll på dina elevers styrkor, utvecklingsbehov och att de når sina mål.

I Färdighetsproven till ¡Vale! finns till varje årskurs:
• 4-5 test för varje färdighet: Hablar, Escuchar, Leer och Escribir. Testen ligger jämnt fördelade över läsåret. Det finns en rekommendation om efter vilket kapitel varje delprov passar in, men du som lärare avgör naturligtvis själv vad som passar dig och dina elever. Fördelningen underlättar din planering och avdramatiserar provsituationen för eleverna. På detta vis blir färdighetsproven både en avstämning och en inlärningssituation. Till varje prov finns en angivelse för ungefärlig tidsåtgång.
• Provppgifter som kräver helhetssyn, fördjupning och utvidgning i enlighet med de nya kursmålen, vilket ger eleven möjlighet att nå en högre nivå. Dessa uppgifter markeras tydligt i materialet, så att både du som lärare och eleven får en medvetenhet om vad som krävs.
• Förberedelsematerial inför proven.
• Bedömningshjälp. Med materialet följer bedömningsmatriser. Utifrån bedömningen kan du dessutom kartlägga elevens styrkor och utvecklingsbehov och upprätta en plan för fortsatt övning. Till de produktiva delarna Hablar och Escribir finns en specifik matris till varje delprov. Till de receptiva delarna Escuchar och Leer finns förslag på svar som motsvarar högre nivåer.
• Kommentarer till proven, tankar kring rättning och bedömning. Kamratbedömning och annat matnyttigt under fliken Lärarmaterial.

Testmaterialet säljs som separata skollicenser, en per årskurs. När du fått din inloggning har du tillgång till samtliga prov i pdf-format. Du väljer själv vad och hur mycket du skriver ut. Hörövningarnas ljudfiler är nedladdningsbara, men går också självklart att lyssna på direkt från datorn.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev