Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Författare

Agneta Blohm

Agneta är utbildad barnavårdslärare och Marte Meo-vägledare och har gett ut flera böcker inom ämnet pedagogik.

Hannu Sparre

Hannu arbetar som förstelärare samt vård-och omsorgslärare på gymnasiet.