Vistas - aktuell upplaga

Om serien

Böckerna är indelade i fyra huvudkapitel och två resurskapitel. Varje kapitel inleds med ett inspirerande introuppslag där förförståelsen väcks och eleverna får strategier för att ta till sig temat. Sedan följer tre huvudtexter med olika infallsvinklar på det aktuella temat. Övningarna är utformade så att reception, produktion och interaktion tränas på ett tydligt sätt. Kommunikationen med eleverna sker på spanska och de flesta innehållsövningar kan med fördel göras muntligt.

Dela Vistas - aktuell upplaga: