Serie

Vistas

Aktuell upplaga

Vistas är ett heltäckande läromedel för kurserna Spanska 1–4. Med inspirerade texter som ofta bygger på verkliga erfarenheter får eleverna göra nedslag på olika platser i den stora spansktalande världen.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Vistas - aktuell upplaga

Böckerna är indelade i fyra huvudkapitel och två resurskapitel. Varje kapitel inleds med ett inspirerande introuppslag där förförståelsen väcks och eleverna får strategier för att ta till sig temat. Sedan följer tre huvudtexter med olika infallsvinklar på det aktuella temat. Övningarna är utformade så att reception, produktion och interaktion tränas på ett tydligt sätt. Kommunikationen med eleverna sker på spanska och de flesta innehållsövningar kan med fördel göras muntligt.

Ett undervisningsmaterial med variation

Variation i språkundervisningen väcker och underhåller elevernas motivation. I Vistas varieras delarna, såväl innehållsligt som formmässigt. Texterna är av olika längd och karaktär; dialoger, berättande text, nyheter, annonser, mail, formulär, dikter osv. De flesta händelserna är tagna ur verkligheten eftersom autentiska situationer stimulerar elevernas nyfikenhet och igenkännande.

Vistas 1

Vistas 1 bygger upp språkfärdigheten steg för steg. De teman som presenteras är vardagsnära och användbara för eleven. Boken har en tydlig progression, både vad gäller ordförråd och grammatik och strategier tränas i varje kapitel. Hörövningar används både för att öppna upp elevens förförståelse inför kapitlet samt för att befästa kunskaper i slutet av kapitlet. Stort fokus ligger på att träna de fyra färdigheterna; tala, skriva, läsa och höra. Genom att använda språket, både muntligt och skriftligt, ökar språkkunskaperna. Självbedömning och kamratrespons är ett återkommande inslag i boken och innehållet utspelar sig både i Spanien och i olika delar av Latinamerika.

Vistas-uppslag1-580x435px.jpg

Vistas 2

I Vistas 2 repeteras och utökas de språkliga grunderna på ett varierat och intresseväckande sätt. Här återkommer också strategiövningar och kamratrespons. Temana är elevnära och engagerande. I slutet av boken finns texter med inslag från olika delar av Spanien och Latinamerika. För att språket ska bli levande i klassrummet sker en stor del av kommunikationen med eleverna på spanska. Korta meningar upprepas så att eleven lätt känner igen dem och snabbt börjar förstå. Till boken finns rikligt med hörövningar där eleverna får möta spanska från olika delar av den spansktalande världen.

Vistas 3

Vistas 3 inleds med ett introduktionskapitel som har två syften; att i lättsam form repetera grundläggande ordförråd och att få eleverna att lära känna varandra. Vistas 3 är därefter indelad i fyra kapitel samt två resurskapitel, ett om högtider och ett med fördjupningstexter. Instruktionerna i Vistas 3 ges på spanska, med korta enkla meningar som eleverna snabbt börjar förstå. Med QR-koder i boken kommer eleverna åt filmer med grammatikgenomgångar, en spansk videobloggare och realia. I boken finns rikligt med hörövningar där eleverna får möta olika dialekter. Dessa kan eleverna enkelt komma åt genom QR-koder eller på övningsmästaren.se. På övningsmästaren finns även glosor och färdighetsträning i grammatik och ordförråd.

Vistas 4

Vistas 4 består av fyra kapitel samt två resurskapitel. Eleverna får möta vardagssituationer i den spansktalande världen, reflektera och uttrycka åsikter kring teman som till exempel framtidsplaner och miljöfrågor. Nya grammatiska moment varvas med repetition från steg 3. Genom bokens QR-koder kan eleverna ta del av grammatikgenomgångar och filmklipp. Här får eleverna bland annat möta en peruansk kille och följa med i hans vardag. Det finns även rikligt med hörövningar där eleverna får möta olika dialekter. Dessa kan eleverna enkelt komma åt genom QR-koder eller på övningsmästaren.se. Där finns även glosor och färdighetsträning i grammatik och ordförråd.

Övningar som inbjuder till interaktion

Övningarna kan göras på olika sätt, men gärna muntligt. I kursplanen betonas den språkliga interaktionen, i Vistas finns interaktion med i valet av texter, men också i många övningar som efterfrågar personliga svar. I Lärarhandledningen får du färdighetsprov i stil med provbankens, samt en mängd extramaterial för individualisering. På övningsmästaren.se finns ljudfiler till alla bokens texter och hörövningar samt ord och grammatikträning.

Digitala komplement

I Vistas 3 och 4 finns QR-koder där eleverna kan lyssna på texter samt titta på filmklipp. Dessa innehåller grammatikgenomgångar och realiafilmer samt videobloggar med ungdomar från spansktalande länder. I Vistas 3 får vi följa en spansk tjej och i Vistas 4 en peruansk kille.

På Övningsmästaren.se kan eleverna enkelt lyssna på alla inlästa texter och hörövningar samt träna grammatik och ordförråd.

Läs mer om Övningsmästaren

Vistas som onlinebok

Med Vistas onlinebok får du tillgång till den tryckta boken i digitalt format. Boken har samma layout som den tryckta förlagan och eleverna har tillgång till bokens ljudfiler och filmer direkt på uppslaget.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Författarna bakom läromedlet Vistas är Inger Rönnmark och Eulàlia Quintana Segalà. De har båda arbetat många år som gymnasielärare i spanska och har tagit med sig erfarenheterna av Vistas i klassrummet när de har skrivit den reviderade upplagan.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga