Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Lgr22

I samband med att Lgr22 börjar gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i svenska och jämfört med innehållet i ZickZack.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta använda ZickZack åk F–3 och vara trygga med allt innehåll behandlas.

Här kan du ladda ner och läsa den nya ändrade kursplanen i svenska:

Nya ändrade kursplanen i svenska

Här kan du ladda ner mer information samt en ny matris:

ZZ och Lgr22.pdf (PDF-dokument, 86 kB)

ZZMatris_åk 1-3_maj2022.pdf (PDF-dokument, 429 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration