Författare

Annika Löthagen Holm, författare till ZickZack för nyanlända, har i drygt tjugo år arbetat som lärare i svenska, svenska som andraspråk och so.