ZickZack för nyanlända, upplaga 1

Författare

Annika Löthagen Holm, författare till ZickZack för nyanlända, har i drygt tjugo år arbetat som lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration