Vägen till det svenska språket

...kan se olika ut för olika människor. Därför erbjuder vi flera olika läromedel inom sfi för att du och dina elever ska hitta vägen som passar just er. Här hittar du hela vårt utbud för sfi, blogginlägg, webbinarier m.m. och du kan även beställa utvärderingsexemplar av läromedel som du vill titta närmare på.

Låt läromedlet spegla den svenska vardagen

Tiia Ojalas passion är att hjälpa nyanlända att omfamna och lära sig det svenska språket. Det gör hon både genom att på egen hand stötta människor i deras språkträning, och genom att skriva några av de mest populära läromedlen inom SFI. Här berättar hon om sina drivkrafter och varför det är så viktigt att SFI-litteraturen moderniseras utifrån människors behov.

Läs mer

Svenskpodden

Hur kan skolan hjälpa nyanlända elever att så snabbt som möjligt erövra svenska språket och lyckas i skolan? Vilka är framgångsfaktorerna? Samtal med lärarna och läroboksförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om begreppet nyanländ, om den kartläggning som skolorna gör av nyanlända elevers kunskaper, om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och om vilka utmaningarna är inför framtiden.

Lyssna på podden

Textbygget D - Webbinarium med författaren Tiia Ojala

Ett kort webbinarium på sju minuter där författaren Tiia Ojala ger en presentation av Textbygget D. Du får värdefulla tips på hur du kan använda dig av läromedlet på bästa sätt. I Textbygget sfi D får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera olika typer av texter. Textbygget är ett stöttande och språkutvecklande material som utgår från cirkelmodellen. Webbinariet är inspelat i februari 2020.