William Shakespeare

I avsnittet om William Shakespeare intervjuas Roland Heiel, ordförande för Shakespearesällskapet. Han berättar om William Shakespeares liv och författarskap, och beskriver hur det såg ut – och luktade! – på en engelsk renässansteater.

Roland presenterar de pjäser av Shakespeare som spelas mest i vår tid och förklarar vad han tycker att Shakespeares pjäser kan säga oss som lever i dag. Sist i avsnittet läser Roland Heiel några rader ur Hamlet med goda råd om hur man bör leva sitt liv – lika aktuella i dag som på Shakespeares egen tid.

Ladda ner uppgifter till avsnittet om William Shakespeare.

Lyssna här!