Våra läromedel i geografi

Här hittar du läromedel för geografi för olika nivåer och årskurser. Våra läromedel i geografi inkluderar läroböcker, övningsböcker, träningshäften och böcker för fördjupning. Här hittar du även digitala läromedel i geografi!

I ämnet geografi för lågstadiet hittar du läroboken Kompassresan, en spännande och målande resa där eleverna får följa med Adam och hans pappa genom Sveriges landskap. Kompassresan har en tillhörande arbetsbok, där eleverna får göra uppgifter kopplat till texterna i boken. Övningsuppgifterna är både läsförståelsefrågor och faktafrågor där eleverna får öva på att dra egna slutsatser baserat på texterna i boken.

För geografi i mellanstadiet hittar du serien Koll på Geografi som innefattar Koll på Geografi 4, Koll på Geografi 5 och Koll på Geografi 6, anpassade efter respektive årskurs. I årskurs 4 får eleverna lägga fokus på Sverige, olika landskapstyper och naturresurser i Sverige. I årskurs 5 får eleverna fördjupas i Europa och europas befolkningsfördelning, landskap och energiresurser. För årskurs 6 presenteras ett mer globalt perspektiv för eleverna där de får lära sig om jorden och klimatet, världens resurser och om en hållbar utveckling. Böckerna i serien har tillhörande lärarguide och aktivitetsbok där eleverna får arbeta med olika typer av frågeställningar och kartövningar kopplade till boken.

Hos oss på Sanoma Utbildning hittar du läromedel i geografi för högstadiet, däribland serien PRIO Geografi. Prio Geografi finns för respektive årskurs i högstadiet: PRIO Geografi 7, PRIO Geografi 8 och PRIO Geografi 9. I geografi för åk 7 får eleverna lära sig om planeten jorden och människans samspel med sin omgivning. i PRIO Geografi 8 står människans försörjning i centrum, där eleverna får lära sig om resurser och näringar i världen. I åk 9 tar lyfter PRIO Geografi 9 vad som menas med välfärd och länders utveckling. Samtliga böckerna i PRIO-serien har tillhörande lärarmaterial och onlinebok.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration