Våra läromedel i religionskunskap

Sanoma Utbildning erbjuder ett stort utbud av böcker i religionskunskap för högstadiet, gymnasiet och högskolan, både i tryckt och digitalt format.

För åk 7-9 erbjuder vi läromedelsserien PRIO Religion 7-9, där böckerna är anpassade efter respektive årskurs i högstadiet. I PRIO Religion 7 får eleverna djupdyka i teman inom livsåskådning, etik och dygdetik. För årskurs 8 finner du PRIO Religion 8, som lägger fokus på de stora världsreligionerna; judendomen, kristendomen, islam, hinduism och buddhism. Eleverna får läsa och lära om hur tro kan komma till uttryck på olika sätt och om religion och identitet. För årskurs 9 hittar du PRIO Religion 9, som tar upp religionens roll i samhället, samt grundläggande frågor om rättigheter, demokrati och religion i ett sekulärt samhälle.

Bland våra läromedel i religionskunskap för gymnasiet och vuxenutbildning hittar du bland annat läroboken Jobba med: Religion. Läroboken har både övningsuppgifter och innehåll med en tydlig anknytning till det centrala innehållet i kursen för religionskunskap 1. Du hittar även läroboken Under samma himmel för religion i gymnasiet, som tar upp ämnen som rör människan och tron, moral, religioner och sekulär livssyn och tematiska tvärsnitt inom religioner.

För religionskunskap för högskola och näringsliv hittar du Konstruktiv religionskritik. Boken lägger fokus på kritiska argument och perspektiv kopplat till teologier och etiska hållningar. I boken får vi ta del av hur man kan bemöta och hantera frågor om religionskritik.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration