Våra läromedel i historia

Här hittar du läromedel för historia för olika nivåer och syften. Våra läromedel i historia inkluderar läroböcker, övningsböcker, träningshäften och böcker för fördjupning. Här hittar du även digitala läromedel i historia!

Lågstadiet (Åk F-3)

För årskurs F-3 erbjuder vi läromedel i historia som Rena Rama Forntiden. Här får eleverna följa med på en resa tillbaka till forntiden. I boken får du som lärare och dina elever ta del av fakta, arbetsmaterial och inspiration för en djupdykning i historia och i forntiden. Gemensamt för våra läromedel i historia för åk F-3 är att öppna upp dörren för historia som ämne och sätta en grund för vidare fördjupning inom ämnet historia.

Mellanstadiet (Åk 4-6)

För årskurs 4-6 hittar du läromedel i historia såsom läromedelsserien Koll på Historia. Serien är uppdelad i 3 olika grundböcker: Koll på Historia 4, Koll på Historia 5 & Koll på Historia 6. I serien får eleverna ta del av avgörande historiska skeenden som format samhället idag, från forntiden till år 1900.

Högstadiet (Åk 7-9)

Här hittar du ett stort utbud av läromedel i Historia för högstadiet, både i form av tryckta- och digitala läromedel. I vårt utbud hittar du bland annat läromedelsserien PRIO Historia, uppdelad efter årskurser i böckerna PRIO Historia 7 och PRIO Historia 9. Det finns också tillhörande lärarmaterial till historieböckerna i serien, samt en onlinebok som är en digital kopia av den tryckta boken. PRIO Historia 7-9 är anpassade efter centrala innehåll och kunskapskrav i de nya kursplanerna.

Gymnasiet & vuxenutbildning

För gymnasiet & vuxenutbildning i historia hittar du läromedelsserien Samband. I Samband historia 1b är källkritik, begreppsanvändning, historisk metod och historiebruk centralt. Eleverna får fördjupas i olika perspektiv för historiska skeenden. Den andra boken i serien, Samband Historia Tema, är uppbygd kring flera teman: kulturmöten, världsbilder, historiska perspektiv och vetenskaplig teori och metod för historia. Bland våra läroböcker i historia hittar du även Hitta Historien, en historiebok med spännande och lättillgängliga texter, med ytterligare fördjupningar och övningsuppgifter i lärarmaterialet.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration