Engelska för årskurs F-3

Språklektioner i lågstadiet kan enkelt förvandlas till ett utrymme för lek, skratt och sång. För årskurs F-3 har vi två populära serier av läromedel i engelska, New What’s Up och Champ. Dessa serier finns även för årskurs 4-6. Till våra läromedelsserier i engelska finns tillhörande digitala komplement till de tryckta böckerna, för såväl lärare som elever.

Läromedel engelska åk 1-3

Våra läromedel för lågstadiet präglas av olika spel och lekfulla övningar som bygger upp grundläggande kunskaper i engelska. Eleverna får träna sin hörförståelse genom övningar som att lyssna på sånger och röra sig till musiken, öva på tal genom att härma samtal, och utveckla sin läsförståelse genom fantastiska illustrationer. Varje läromedel innehåller stöd för lärare, såsom:

  • digitalt lärarstöd
  • ljudfiler för läraren
  • en tryckt lärarhandledning.

New What’s Up F-3

New What’s Up för årskurs F-2 bygger på 24 härliga filmer medan New What’s Up 3 innehåller texter, övningar och aktiviteter. Den skönsjungande papegojan Billy hjälper till att engagera eleverna i lekfulla interaktioner för att utveckla elevernas språkliga självförtroende.

Vi erbjuder dessutom tre digitala komplement till New What’s Up F-3:

  • Bingel - bygger på övningar från New What’s Up F-3 
  • Alva – kan användas för att lyssna på samtliga texter i Textbook 3
  • Övningsmästaren – innehåller ljudfiler kopplade till Textbook 3.

Champ F-3

I serien Champ F-3 träffar eleverna Charlie och Taylor som reser runt i världen på sin flygande matta. Serien utvecklar elevens språkliga förmåga på ett lekfullt men ändå systematiskt sätt. Från årskurs 2 finns även extra digitala material som Big Book 2, som du som lärare kan använda som komplement i undervisningen.

Precis som för New What’s Up finns det tre digitala komplement till Champ:

  • Bingel – bygger på övningar från Champ F-3.
  • Alva – kan användas för att lyssna på samtliga texter i Textbook 3
  • Övningsmästaren – innehåller ljudfiler kopplade till Textbook 3.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration