Engelska för gymnasiet

Sanoma har flera typer av läromedel i engelska för gymnasiet. Här får du information om några av de läroböcker vi erbjuder: såväl serier som lärarmaterial och tryckta böcker i engelska för gymnasiet.

A good read

A good read är ett läromedel som innehåller heltäckande vägledningar till tio utvalda romaner som passar unga läsare. Romanerna behandlar teman inom vänskap, kärlek, utanförskap och flera andra aktuella ämnen. Genom att läsa och analysera texterna kan eleverna förbättra sitt ordförråd samt sin skrivförmåga och kritiskt tänkande inom det engelska språket.

Lärardelen innehåller bland annat:

  • About the author – en presentation av bokens författare
  • Plot – en utförlig sammanfattning av handlingen
  • How to work with – förslag på hur boken kan användas i klassrummet med exempel på uppgifter före, under och efter läsningen.

Engelska grammatikövningar

I syfte att utveckla och förbättra elevernas grammatik erbjuder vi Engelska grammatikövningar som består av tre häften med grammatiska moment. Övningarna är utformade för att ge eleverna möjlighet att öva och förbättra sin förståelse för den engelska grammatiken på ett interaktivt och lärorikt sätt.

Den engelska grammatiken

Den engelska grammatiken är ett lättläst läromedel i engelska som övar den kommunikativa grammatiken för såväl det talade och skrivna språket. Boken är uppdelad i kapitel enligt ordklasser och den tar systematiskt upp grundläggande grammatiska moment. Samtidigt ges utrymme åt mer avancerade strukturer för elever som har kommit längre i sin engelska.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration