Engelska för årskurs 4-6

Det är roligt att lära sig engelska! Med hjälp av våra heltäckande serier i engelska för mellanstadiet utvecklas elevernas samtliga förmågor på ett roligt och intresseväckande sätt. Serierna omfattar extramaterial såsom digital färdighetsträning, sånger och extra utmaningar för de elever som kommit långt i sin engelska. För dig som lärare finns välarbetade lärarhandledningar med pedagogisk vägledning och strategitips.

Engelska för åk 4-6

Hos oss hittar du två heltäckande läromedesserier i engelska för åk 4-6. Våra läroböcker och digitala läromedel syftar till att lära elever det engelska språket på ett roligt och uppfinningsrikt sätt. Flera läromedel har även kompletterande digitala material i Bingel, Alva och Övningsmästaren.

Champ 4-6

I Champ 4-6 får eleverna bekanta sig med det engelska språket genom allt från engagerande texter till varierande övningar och medryckande sånger. Texttyperna varierar från skönlitterära och faktabaserade texter till dialoger och bloggtexter samt rim och sagor.

Förutom elevböckerna finns lärarmaterial som innehåller:

  • lärarhandledning med språkliga strategier och riktlinjer för bedömning
  • elevfacit
  • lärarens ljudfiler

Att kombinera de tryckta böckerna med digitala komplement är ett bra sätt att motivera eleverna, få liv i undervisningen och samtidigt frigöra mer tid för dig som lärare till varje elev. Att kombinera våra tryckta och digitala läromedel ger också en bra grund för blended learning.

Champ Extra

Champ Extra går att använda som komplettering till Champböckerna men även som fristående material. Champ Extra Speaking är en lärarhandledning fullmatad med roliga övningar inom tal, diskussioner och lekar. I Champ Extra Reading får eleverna utmana sig själva med att utöka ordförrådet och skapa olika typer av information för olika syften och sammanhang.

New What’s Up?

Gör undervisningen underhållande med vår populära läromedelsserie New What’s Up?, där eleverna uppmuntras till att lösa uppgifter på ett kommunikativt sätt vilket främjar användningen av engelska i klassrummet. Arbetsgången har en bra struktur med tydligt uppsatta mål i varje avsnitt. Böckerna innehåller ett flertal olika hör- och talövningar där eleverna får ge uttryck för egna känslor och åsikter på engelska. Bokserien omfattar en Textbook och en Workbook, där textboken också går att få som onlinebok.

Läromedlet kommer även med lärarmaterial som består av:

  • lärarhandledning
  • lärarens ljudfiler
  • elevfacit.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration