Svenska för gymnasiet

Här hittar du information om ett urval av våra läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildning.

Svenska impulser

Svenska impulser är ett heltäckande läromedel för hela gymnasiet. Läromedlet består av en elevbok, onlinebok och en lärarhandledning. I lärarhandledningen får du som lärare stöd i undervisningen tillsammans med olika undervisningsförslag. Dessutom finns versioner särskilt utvecklade för såväl SVA-elever som för yrkesprogrammen.

Kompletterande läromedel

Det finns även en rad kompletterande läromedel som kan användas i svenskundervisningen. I Svenska impulser – upplev litteraturen får eleven inblick i olika genrer som poesi, noveller, romaner och artiklar. I boken får eleven möta moderna och klassiska texter i syfte att analysera och förstå den historiska utvecklingen av språket.

Ett annat kompletterande läromedel är Svenska impulser – en handbok i retorik där eleven får öva konstruktiv respons utifrån grunderna i de retoriska stilfigurerna ethos, pathos och logos. I syfte att öppna upp förståelsen för källkritik och informationssökning finns dessutom läroboken Det är bara att googla.

För dig som lärare finns stöd i lärarmaterialet Känn på Litteraturen. Materialet innehåller en mängd olika kopieringsunderlag och vägledningar. Boken finns såväl i tryckt format som digitalt.

Läromedel i sva och sfi

Vi har även ett stort utbud av läromedel inom sva och sfi, från förskoleklass till vuxenutbildning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration