Svenska för årskurs F-3

Här kan du se vårt breda utbud av läromedel i svenska för lågstadiet. Våra läromedel bygger på den svenska läroplanen och syftar till att utveckla elevernas språkliga förmåga i svenska. De allra flesta av våra tryckta läromedelsserier kombineras med fördel med våra digitala komplement, såsom lärarstöd och färdighetsträning.

Svenska åk F–3

Våra läromedel behandlar de grundläggande kunskaperna som krävs för lågstadiets alla årskurser.

Som läromedelsförlag lägger vi stor vikt vid att våra läromedel ska vara noggrant faktagranskade och anpassade till den svenska läroplanen. Vi lägger även stor vikt vid differentiering med lärande på flera nivåer samt olika stöd för dig som lärare, såväl tryckta som digitala.

Vårt fokus på blended learning fortsätter, så att du som lärare ska kunna välja den mix av tryckta och digitala läromedel som passar dig och din klass. Det gör att du kan välja såväl helt digitala och interaktiva versioner av våra läromedel som digitala komponenter som på olika sätt stöttar inlärningen tillsammans med de tryckta böckerna.

Robinböckerna

I Robinböckerna får eleverna träffa läskompisen och roboten Robin, samt barnen Molly och Elton. Läromedlet grundar sig i läsglädje med humoristiska inslag. Böckerna förenar verklighetstrogna miljöer med olika fantasimiljöer för att väcka nyfikenheten hos eleverna. I Robinböckerna finns ett omfattande lärarstöd för dig som lärare, en arbetsbok för alla kunskapsnivåer samt nivåindelade läseböcker. Något som brukar vara väldigt uppskattat är att blanda läromedlet med färdighetsträningen i Bingel.

ZickZack

Läromedlet ZickZack grundar sig i genrepedagogiken och arbetet är upplagt utifrån cirkelmodellen. Läroböckerna är indelade i tre rum där syftet är att bredda kunskapen för olika delar. Eleven får i Läsrummet fördjupa läsförståelsen, i Skrivrummet utveckla sitt skrivande och i Sökrummet arbeta med informationssökning och muntlig redogörelse. Rummen kan användas som komplement till varandra för en heltäckande undervisning, men det går även att använda dem enskilt. En lärarhandledning ger stöd och inspiration till dig som lärare. Serien ZickZack fortsätter upp till årskurs 6 och finns även för nyanlända.

Plockepinn

Plockepinn är ett heltäckande läromedel som är indelat i serier baserade på årskurserna och behoven hos eleverna. Oavsett om eleverna behöver träna på läsförståelse, stavning, ordförståelse eller skrivande, är Plockepinn ett läromedel som innehåller alla delar. Se exempelvis den populära arbetsboken Himmel & Pannkaka som består av en lekfull undervisning och lockar in eleven till läsning med hjälp av olika teman.

SpråkDax – Läsdax

SpråkDax - LäsDax är läroboksserien som sträcker sig från årskurs ett till tre. Dessutom finns SpråkDax förskoleklassen för yngre barn. Läromedlet innehåller olika lässtrategier, övningar för skrivande och för muntlig utveckling hos eleverna. I LärarDax kan du som lärare få förslag på hur du ska ta dig an de olika temana, samt kopieringsunderlag för undervisningen.

Läromedel i sva och sfi

Vi har även ett stort utbud av läromedel inom sva och sfi, från förskoleklass till vuxenutbildning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration