Svenska för årskurs 4-6

Nedan kan du se vårt heltäckande urval av läromedel för svenska i mellanstadiet. Våra läromedel bygger på att engagera och väcka elevernas intresse, med spännande och utvecklande innehåll som syftar till att bidra till lustfyllt lärande.

Våra läromedel är anpassade efter den svenska läroplanen och bygger på det centrala innehållet i kursplanen för svenska. De flesta av våra tryckta läroböcker kombineras med fördel med olika digitala komplement, såsom lärarstöd och färdighetsträning. Alla övningar i Bingel är kopplade till våra basläromedel och följer samma progression. Upptäck vårt utbud av digitala läromedel här.

Läromedel i svenska för årskurs 46

Undervisningen på mellanstadiet präglas generellt av att verka språkutvecklande och hjälpa eleverna att utveckla förmågor i att läsa, lyssna och skriva. Flera läromedel inkluderar tillhörande övningsmaterial som går att anpassa efter individuella behov och förutsättningar hos eleverna.

ZickZack

ZickZack är ett läromedel främst avsett för elever i årskurs 4-6 inom ämnet svenska och svenska som andraspråk. Läromedlet betonar utvecklingen av språkkunskaper genom läs- och skrivundervisning samt kritiskt tänkande vid informationssökning. Uppbyggt i tre huvuddelar - Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet - erbjuder ZickZack en helhetsapproach för utveckling inom läsning, skrivande och informationssökning.

Läsrummet fokuserar på att fördjupa läsförståelsen genom olika typer av texter, både skönlitterära och faktatexter. Skrivrummet syftar till att utveckla skrivförmågan genom att träna på att skriva för olika syften och målgrupper. Sökrummet ger verktyg för att utforska och kritiskt granska olika informationskällor. Dessa delar kan användas tillsammans eller separat beroende på undervisningens behov.


Lärarhandledningen erbjuder vägledning för att genomföra en språkutvecklande undervisning, inklusive förslag på aktiviteter före, under och efter skrivandet samt strategier för att stödja och utmana eleverna. Den innehåller även ljudfiler och bilagor för ytterligare stöd och förstärkning av inlärningen.

Zoom Antologi-böckerna

I Zoom antologi-böckerna tränas eleverna i aktiv läsning, samtal och reflektion. I 25 spännande berättelser får eleverna möta flickor och pojkar i 1013-årsåldern, i varierande skönlitterära genrer, tidsepoker och miljöer med viktiga, spännande och roliga ämnen. Texterna syftar till att berika läsupplevelsen och stärka läsglädjen hos eleverna.

Zoom Antologi-serien omfattar tre böcker: Din bok A, Din bok B och Din bok C, i vilka eleverna får träna på att uttrycka sig med berättarteknik. Böckerna varvar berättelserna med kreativa övningar i ord och uttryck. Texterna kommer från böcker som signerats av Roald Dahl, Henning Mankell, Astrid Lindgren, Ulf Stark, Aidan Chambers, Annika Thor samt många andra folkkära och tidlösa barn- och ungdomsboksförfattare.

Naturligtvis finns även ett helomfattande stöd till dig som lärare i Lärarens bok, med handledning, övningar, facit och inspiration till reflekterande frågor att samtala kring.

Zoom Svenska-böckerna

I Zoom Svenska-böckerna får eleverna träna språkbruk med hjälp av kreativa övningar inom ordförståelse, grammatik och stavning. Dessutom får de träna olika färdigheter, t.ex alfabetisk ordning, studieteknik, informationssökning, källkritik m.m.

Zoom-böckerna syftar också till att vara motiverande med en tydlig struktur och präglas av att eleven ska veta vad hen ska göra och varför. Du som lärare får även en mängd idéer till inspirerande och språkutvecklande övningar och material så att du kan bedriva en strukturerad och intressant undervisning i svenska med språket i centrum.

I Zoom Svenska Grund-böckerna får eleverna utveckla sina språkliga färdigheter genom att läsa, samtala och analysera olika texter. Kapitlen är inte begränsade till en specifik turordning utan här får du som lärare utrymme att prioritera en ordning utifrån din planering.

Zoom Svenska böckerna omfattas även av Lärarhandledning som underlättar för dig som lärare med instruktioner, hemuppgifter, utvärderingsformulär, extraövningar samt facit.

Tips! Vi rekommenderar även Vikariepärmen som är varje lärares livräddare när en vikarie snabbt måste rycka in. Pärmen omfattar en mängd roliga, spännande och kreativa övningar som berör många av skolans ämnen.

Läromedel i sva och sfi


Vi har även ett stort utbud av läromedel inom sva och sfi, från förskoleklass till vuxenutbildning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration