Affärsjuridik i praktiken, upplaga 2

Mer information

Här hittar du mer information om titeln samt ett lektionstips

Affärsjuridik i praktiken är ett läromedel med en tydlig verklighetsanknytning. Boken ger läsaren kunskap om hur gällande lagar styr affärslivet samtidigt som den skapar förståelse för de juridiska begrepp som förekommer inom olika rättsområden och i det juridiska språket i allmänhet. Stor vikt har lagts vid att läsaren ska känna sig bekväm med det juridiska språket. Boken förklarar den teoretiska juridiken inom företagande på ett lättbegripligt sätt. Genom många verklighetsanknutna exempel, rättsfall och övningar får läsaren förståelse för de rättsområden som både företagare och privatpersoner möter inom området affärsjuridik.


Denna andra upplaga har fräschats upp layoutmässigt, men framför allt har den uppdaterats med den lagstiftning som förändrats eller tillkommit sedan den första upplagan kom. Dessutom har en justering skett på statistiska uppgifter och annat som är föränderligt, exempelvis ansökningsavgifter, lagstadgade kostnader och ersättningar. Förtydliganden har gjorts genom omformuleringar och nya modeller som ska åskådliggöra hur olika juridiska skeenden fungerar.

Ämnet och kursen affärsjuridik, med sina många rättsområden, är viktigt för alla företagare som är i begrepp att ingå, behålla eller avsluta en affär. Men även den som aldrig har tänkt sig bli företagare har nytta av att läsa boken då jämförande regler mellan företagare och privatpersoner tas upp i ett flertal rättsområden.

Boken är anpassad för innehållet och kunskapskraven i kursen affärsjuridik på gymnasiet samt på folkhögskolan. Boken passar dessutom mycket bra för dem som på ett begripligt sätt vill förstå den juridik de läser på högskola samt för alla företagare och privatpersoner som behöver lära sig mer om att ingå, behålla och avsluta affärer.

Förslag på lektionsupplägg av författare Åsa Svedberg

Avtalsrätt ogiltiga avtal

Istället för att gå igenom under vilka förutsättningar som ett avtal kan bli ogiltigt, kan man dela in klassen i grupper om förslagssvis fyra elever.

Ge sedan grupperna uppgiften att komma på situationer (som de gärna får generalisera) där det vore orimligt att pacta sunt servanda avtal måste gälla.

När det har gått ca 20 minuter låter man varje grupp delge klassen varsitt förslag. Vartefter eleverna tar upp sina förslag, exempelvis om man blev tvingad att skriva under, så skriver läraren upp på tavlan motsvarigheten i lagstiftningen, exempelvis AvtL § 28 - 29.

I regel brukar klassen komma på majoriteten av det som står i tredje kapitlet Avtalslagen på egen hand samt FB kapitel 9.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev