Lektionstips

Förslag på lektionsupplägg av författare Åsa Svedberg

Avtalsrätt ogiltiga avtal

Istället för att gå igenom under vilka förutsättningar som ett avtal kan bli ogiltigt, kan man dela in klassen i grupper om förslagssvis fyra elever.

Ge sedan grupperna uppgiften att komma på situationer (som de gärna får generalisera) där det vore orimligt att pacta sunt servanda avtal måste gälla.

När det har gått ca 20 minuter låter man varje grupp delge klassen varsitt förslag. Vartefter eleverna tar upp sina förslag, exempelvis om man blev tvingad att skriva under, så skriver läraren upp på tavlan motsvarigheten i lagstiftningen, exempelvis AvtL § 28 - 29.

I regel brukar klassen komma på majoriteten av det som står i tredje kapitlet Avtalslagen på egen hand samt FB kapitel 9.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration