Affärsjuridik i praktiken, upplaga 2

Om serien

Boken är skriven för kursen Affärsjuridik i praktiken på gymnasieskolan men kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar i juridik, till exempel på studieförbund och YH-utbildningar. Läromedlet har en tydlig verklighetsanknytning. Boken ger kunskap om hur gällande lagar styr affärslivet samtidigt som den skapar förståelse för de juridiska begrepp som förekommer inom olika rättsområden. Stor vikt har lagts vid att göra det juridiska språket begripligt för eleven.

Dela Affärsjuridik i praktiken, upplaga 2: