Mer information

Ny information

Under 2023 uppdaterades boken bl a. med nyheter inom: lagen om anställningsskydd (LAS), lag om företagsrekonstruktion och konsumentlagstiftningen som skärpts på flera områden. Läs mer om uppdateringarna. (PDF-dokument, 179 kB)

Affärsjuridik i praktiken är ett läromedel med en tydlig verklighetsanknytning. Boken ger läsaren kunskap om hur gällande lagar styr affärslivet samtidigt som den skapar förståelse för de juridiska begrepp som förekommer inom olika rättsområden och i det juridiska språket i allmänhet. Stor vikt har lagts vid att läsaren ska känna sig bekväm med det juridiska språket. Boken förklarar den teoretiska juridiken inom företagande på ett lättbegripligt sätt. Genom många verklighetsanknutna exempel, rättsfall och övningar får läsaren förståelse för de rättsområden som både företagare och privatpersoner möter inom området affärsjuridik.

Denna andra upplaga har fräschats upp layoutmässigt, men framför allt har den uppdaterats med den lagstiftning som förändrats eller tillkommit sedan den första upplagan kom. Dessutom har en justering skett på statistiska uppgifter och annat som är föränderligt, exempelvis ansökningsavgifter, lagstadgade kostnader och ersättningar. Förtydliganden har gjorts genom omformuleringar och nya modeller som ska åskådliggöra hur olika juridiska skeenden fungerar.

Ämnet och kursen affärsjuridik, med sina många rättsområden, är viktigt för alla företagare som är i begrepp att ingå, behålla eller avsluta en affär. Men även den som aldrig har tänkt sig bli företagare har nytta av att läsa boken då jämförande regler mellan företagare och privatpersoner tas upp i ett flertal rättsområden.

Boken är anpassad för innehållet och kunskapskraven i kursen affärsjuridik på gymnasiet samt på folkhögskolan. Boken passar dessutom mycket bra för dem som på ett begripligt sätt vill förstå den juridik de läser på högskola samt för alla företagare och privatpersoner som behöver lära sig mer om att ingå, behålla och avsluta affärer.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration