Champ Digital

Champ finns i en heldigital form i vår plattform Kampus. Elevlicensen innehåller både text- och workbook och Lärarlicensen innehåller lärarhandledningen och elevböckerna.

Champ Digital finns att beställa bland produkterna och har en D-symbol. Notera att du som lärare behöver både en elev- och en lärarlicens för att kunna använda materialet.


Champ digital innehåller samma populära texter som den tryckta boken men med nya interaktiva funktioner.

Tre starka skäl för att använda Kampus:

Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.

Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.

Du skapar engagerande undervisning.

Elevlicensen innehåller:

  • interaktiva övningar som antingen är självrättande, rättas mot facit eller rättas av lärare
  • sånger, hörövningar och ordlistor
  • en vy där texter och övningar finns sida vid sida
  • en översikt över elevens resultat och progression
  • tillgänglighetsanpassningar såsom inläst ljud, anteckningsfunktion, möjlighet att se text eller övningar i helskärmläge.

Lärarlicensen innehåller:

  • en integrerad lärarhandledning med kopieringsunderlag, prov och bedömningsmatriser
  • möjligheter att skicka ut diskussionsuppgifter i klassrummet
  • en funktion för att skicka meddelanden och hemuppgifter till elever
  • en tydlig översikt över elevens och klassens resultat och progression.