Champ digital

Champ finns i en heldigital form. Till både den tryckta och digitala boken finns digital färdighetsträning i Bingel och dessutom finns kostnadsfri glosträning i Övningsmästaren.

Champ digital finns att beställa bland produkterna och har en D-symbol. Notera att du som lärare behöver både en elev- och en lärarlicens för att kunna använda materialet.
Champ digital innehåller samma populära texter som den tryckta boken men med nya interaktiva funktioner.

Elevlicensen innehåller:

  • interaktiva övningar som antingen är självrättande, rättas mot facit eller rättas av lärare
  • sånger, hörövningar och ordlistor
  • en vy där texter och övningar finns sida vid sida
  • en översikt över elevens resultat och progression
  • tillgänglighetsanpassningar såsom inläst ljud, anteckningsfunktion, möjlighet att se text eller övningar i helskärmläge.

Lärarlicensen innehåller dessutom:

  • en integrerad lärarhandledning med kopieringsunderlag, prov och bedömningsmatriser
  • möjligheter att skicka ut diskussionsuppgifter i klassrummet
  • en funktion för att skicka meddelanden och hemuppgifter till elever
  • en tydlig översikt över elevens och klassens resultat och progression.

Bingel_logo

Till Champ finns Bingel - digitala färdighetsövningar. Där kan eleverna på ett roligt sätt träna på det som tas upp i Champ. Övningarna i Bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade.

Från lärarvyn i Bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Du som lärare kan lätt se vad dina elever har gjort och hur det har gått. Bingel fungerar både på dator och surfplatta.

Onlinebok

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Den går även att använda som storbok i klassrummet.

Övningsmästaren är en digital portal för textbokens ljudfiler och ordträning. Allt material är kostnadsfritt och ingen inloggning krävs.