Lgr22

I samband med att Lgr22 börjar gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i engelska och jämfört med innehållet i Champ 4–6.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta arbeta med materialet och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas. De uppdateringar som gjorts är i Lärarhandledningarna och finns för nedladdning nedan.

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 4:

Sidorna 6–15, 46–49, 78–81, 112–115, 146–149 och 202–205  (PDF-dokument, 5,1 MB)

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 5:

Sidorna 6–11, 12–15, 50–53, 94–97, 130–133 och 194–197  (PDF-dokument, 4,5 MB)

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 6:

Sidorna 6–11, 12–15, 50–53, 90–93, 126–129 och 197–200  (PDF-dokument, 4,6 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration