Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 8

Om serien

Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 8

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi.

Boken är indelad i fyra block:

  • Företag och samhälle
  • Marknad och organisation
  • Styrning och kalkylering
  • Redovisning och ekonomisk analys

Genom indelningen får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en övningsbok med instuderingsfrågor, diskussionsunderlag, övningsuppgifter och facit med utförliga lösningar.

I den åttonde upplagan har uppdateringar gjorts med både anpassad fakta om nya modeller och uppgifter för att beskriva hur den ökade digitaliseringen har medfört förändrade arbetssätt inom ekonomistyrning och marknadsföring.

Strukturen och innehållet i block 3 – om styrning och kalkylering – har fått ett tydligare flöde med visuella och förklarande exempel som är mer integrerade i den löpande texten. Ett helt nytt avsnitt om kassaflödesanalys har tillkommit, likaså fler exempel som belyser personal, intäktsoptimering och e-handel. Miljö och hållbarhet i stort som tidigare haft ett eget kapitel är nu integrerade i andra delar av boken. Även coronapandemin och dess effekter på exempelvis svensk export berörs.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Boken kan användas i YH-utbildningar och på kurser vid universitet och på högskola, men även av utbildningsföretag och vid företagsintern utbildning.

Produkter i serien

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund