Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Det nya ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning ska bidra till kunskap om människans utveckling och om tänkbara konsekvenser av en funktionsnedsättning. Både boken och kursen handlar därför om bland annat likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet.

Dela Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1: