Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Författare

Författaren Sonja Svensson Höstfält är vårdlärare och har tidigare givit ut böckerna Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 på Sanoma Utbildning.